1
00:00:07,249 --> 00:00:09,918
V předchozích dílech
Raye Donovana...

2
00:00:12,254 --> 00:00:14,840
... dva, tři!

3
00:00:36,528 --> 00:00:37,988
Sakra!

4
00:01:14,441 --> 00:01:17,945
Řeknete mi, kde jste byl
7. listopadu večer?

5
00:01:22,574 --> 00:01:23,951
Táta by něco potřeboval.

6
00:01:24,034 --> 00:01:25,828
Naval tu bouchačku!

7
00:01:33,627 --> 00:01:35,504
Do prdele!

8
00:01:51,854 --> 00:01:54,356
-Ať chrní v pokoji.
-Slainte.

9
00:01:59,695 --> 00:02:00,946
Zdar, synku.

10
00:02:39,026 --> 00:02:42,613
Proč já?
Proč jsem to přežil?

11
00:02:44,072 --> 00:02:46,116
Byl to masakr, Rayi.

12
00:02:46,200 --> 00:02:49,912
Musel mě ušetřit sám Bůh.

13
00:02:49,995 --> 00:02:53,832
Myslím, že si mě vyvolil.

14
00:02:57,503 --> 00:03:01,465
-Nechceš o tom slyšet?
-Ne.

15
00:03:01,924 --> 00:03:04,468
To nejsi ani zvědavý?

16
00:03:07,262 --> 00:03:09,848
Takovýhle zážitek

17
00:03:09,932 --> 00:03:13,852
tě donutí utřídit si priority,
pořádně se zamyslet.

18
00:03:14,478 --> 00:03:16,230
Proč tu jsme a tak.

19
00:03:22,361 --> 00:03:24,571
Kam jedeme, Rayi?

20
00:03:24,947 --> 00:03:27,574
Víš, jak jste rozřezali ty poldy?

21
00:03:28,408 --> 00:03:32,162
-Tak vyplavala hlava.
-Do háje.

22
00:03:34,373 --> 00:03:35,624
Co budeš dělat?

23
00:03:35,707 --> 00:03:38,460
Postarám se, aby ti to
mohli jednoduše přišít.

........