1
00:00:28,350 --> 00:00:31,830
Divoženky slyší
bezčasý šepot bytostí,

2
00:00:31,990 --> 00:00:35,230
které procházejí mezi světy.

3
00:00:36,030 --> 00:00:41,390
Mluví o dítěti, které je
předurčeno k velkým činům.

4
00:00:41,670 --> 00:00:46,110
Pokud jí to však někdo
prozradí, neuspěje.

5
00:00:48,110 --> 00:00:50,510
Nebude na to ale sama.

6
00:00:59,550 --> 00:01:01,310
Pomůže jí chlapec,

7
00:01:01,470 --> 00:01:04,830
jehož osud je provázán s tím jejím.

8
00:01:06,710 --> 00:01:11,110
Společně všechno změní.

9
00:01:13,430 --> 00:01:16,710
-Opatrně tam vzadu, Tony.
-Vždyť ano!

10
00:01:17,470 --> 00:01:19,990
Ty zbraně potřebujeme,
dobře je hlídej!

11
00:01:20,150 --> 00:01:23,030
-Vždyť ano!
-Pane Scoresby, vy nejdete pěšky?

12
00:01:23,510 --> 00:01:27,470
Tři důvody.
První, strašlivě trpím na puchýře.

13
00:01:27,630 --> 00:01:29,710
Druhý, někdo musí hlídat balón.

14
00:01:29,870 --> 00:01:31,390
Já vám balón pohlídám.

15
00:01:31,630 --> 00:01:33,470
K tomu bys musela mít dovednosti.

16
00:01:33,630 --> 00:01:35,110
Já dovednosti mám.

17
00:01:35,270 --> 00:01:37,390
Musím uznat, že v tobě něco je.

18
00:01:37,750 --> 00:01:40,750
A třetí, nač chodit,
když se můžu vozit?

19
00:01:41,350 --> 00:01:45,030
-Tak proč neletíte balónem?
-Poletím, až to budu potřebovat.

20
00:01:45,830 --> 00:01:48,430
Nehodilo by se vidět, co je nahoře?

21
00:01:48,590 --> 00:01:49,750
To vidíme.

22
00:01:50,230 --> 00:01:53,590
A ten čarodějný daemon má
lepší oko, než kdy budu mít já.

23
00:01:55,150 --> 00:01:58,190
........