1
00:00:15,800 --> 00:00:21,240
Když vzpomínám na ten den,
vybavují se mi drobné detaily.

2
00:00:21,360 --> 00:00:26,160
Co jsem komu říkal,
jak se lidé tvářili.

3
00:00:26,280 --> 00:00:29,200
Chtěli nás smazat z povrchu zemského

4
00:00:29,320 --> 00:00:32,760
a my jsme se sami sebe ptali:
"Proč"?

5
00:00:32,880 --> 00:00:36,240
Po všech těch stoletích
krutosti a násilí

6
00:00:36,360 --> 00:00:39,200
jsme neměli být tak překvapení.

7
00:00:39,320 --> 00:00:42,040
Copak my jsme jiní?

8
00:00:42,160 --> 00:00:45,160
V každém z nás se ukrývá zlo.

9
00:00:51,560 --> 00:00:56,960
Sophie, to jsem zase já.
Nezvedáš mi telefon.

10
00:00:57,080 --> 00:01:01,840
Tvůj sponzor říká,
že nechodíš na schůzky.

11
00:01:02,920 --> 00:01:05,440
Dělám si o tebe starosti.

12
00:01:05,560 --> 00:01:13,360
Dnes večer budu v observatoři.
Zavolej mi, prosím tě. Ahoj.

13
00:03:56,640 --> 00:04:01,400
Máme přístup ke všem písničkám na světě.

14
00:04:02,560 --> 00:04:05,360
Nikdy nevím, co si pustit.

15
00:04:08,280 --> 00:04:14,440
Rozhodovací paralýza. Stává se mi to
v hypermarketu. Stovky možností.

16
00:04:14,560 --> 00:04:17,040
Já chci prostě jenom zubní pastu.

17
00:04:26,080 --> 00:04:28,000
Viděl jsi tohle?

18
00:04:35,560 --> 00:04:37,120
Odkud to jde?

19
00:04:39,480 --> 00:04:41,840
Ross 128.

20
00:04:43,280 --> 00:04:45,280
Jaká je frekvence?

21
00:04:54,960 --> 00:04:57,920
153,26 GigaHertz.

22
00:04:58,040 --> 00:05:01,040
Tak vysoká? To nemůže být správně.

23
00:05:01,160 --> 00:05:05,200
-Tolik mi to ukazuje.
-Můžeš ten signál sonifikovat?

24
00:05:20,560 --> 00:05:23,600
Mohl by to být satelit.

25
00:05:23,720 --> 00:05:25,920
Zeptám se ESA.

26
00:05:33,720 --> 00:05:37,800
V dané pásmové propustnosti není
žádný registrovaný satelit.

27
00:05:37,920 --> 00:05:40,600
Je tam nějaká neutronová hvězda?

28
00:05:46,600 --> 00:05:51,280
Ne, v těchto souřadnicích žádná.

29
00:05:51,400 --> 00:05:54,080
A ta frekvence je příliš vysoká.

30
00:05:58,600 --> 00:05:59,680
Co je to?

31
00:05:59,800 --> 00:06:03,760
Signál, který Arecibo zachytil loni.

32
00:06:03,880 --> 00:06:07,000
Ten z Ross 128b.

33
00:06:10,960 --> 00:06:15,320
-Je stejný.
- Ano, ale mnohem silnější.

34
00:06:17,240 --> 00:06:19,400
Co to znamená?

35
00:06:20,880 --> 00:06:23,400
Co je to?

36
00:06:23,520 --> 00:06:29,080
Neexistuje žádný přírodní jev,
který by vysílal takový signál.

37
00:06:30,640 --> 00:06:33,080
Ne v takové frekvenci.

38
00:06:34,400 --> 00:06:39,440
-Kam bys to umístila na škále Rio?
-Já nevím.

39
00:06:39,560 --> 00:06:42,480
Šest, možná sedm.

40
00:06:46,120 --> 00:06:47,760
Udělej mi záznam.

41
00:06:47,880 --> 00:06:53,320
-Musíme to ověřit. Spoj se s ALMA,
ať se na to mrknou. Hanesi. - Promiň.

42
00:08:06,200 --> 00:08:07,360
Tak co?

43
00:08:07,480 --> 00:08:12,880
ALMA potvrdila ten signál.
Našli to samé, jsou z toho vedle.

44
00:08:13,960 --> 00:08:19,400
Ještě to zkontroluj. Jsi si jistý,
že to není neutronová hvězda?

45
00:08:19,520 --> 00:08:23,000
Už jsem to zkontroloval.
Je to opravdu tak.

46
00:08:23,120 --> 00:08:25,840
Jestli se pleteme, tak budeme za blázny.

47
00:08:25,960 --> 00:08:30,920
Nepleteme se, Catherine. Zavolej jim.

48
00:08:53,280 --> 00:08:59,280
Catherine Durand z radioastronomického
institutu Millimétrique.

49
00:08:59,400 --> 00:09:03,200
Myslím, že jsme objevili důkaz

50
00:09:04,400 --> 00:09:07,520
mimozemského života.

51
00:09:09,440 --> 00:09:13,640
Západní Londýn

52
00:09:25,000 --> 00:09:28,200
-Tohle není žádná snídaně.
-Jdu pozdě.

53
00:09:28,320 --> 00:09:31,440
-Škola začíná až v devět.
-Mám sraz s kamarády.

54
00:09:31,560 --> 00:09:35,800
-Dobře, ale vezmi si aspoň banán.
-To mi říkáš vždycky.

55
00:09:37,280 --> 00:09:41,120
-To muselo bolet.
-Tobě se to nelíbí, viď?

56
00:09:41,240 --> 00:09:44,240
-Tvoje ruka, tvoje věc.
-Řekneš to tátovi?

57
00:09:44,360 --> 00:09:47,800
To počká, než se vrátí.
Jdi za kamarádama.

58
00:09:50,880 --> 00:09:54,600
-Proč nejsi oblečený do školy?
-Říkal jsem, že budu volat tátovi.

59
00:10:02,440 --> 00:10:05,280
Severní Francie

60
00:10:05,400 --> 00:10:09,800
Jak se vám daří?
Je máma v pořádku?

61
00:10:11,920 --> 00:10:17,160
Ne, teď s ní mluvit nemůžu.
Vyřiď jí, že jí zavolám později.

62
00:10:18,600 --> 00:10:22,120
Tak ahoj, obě je pozdravuj.

63
00:10:24,960 --> 00:10:29,000
-Ahoj, jak se máš? -Dobře.
-Madeline Clairmont.

64
00:10:31,480 --> 00:10:34,240
Zvýšením amplitudy stimulačního proudu

65
00:10:34,360 --> 00:10:39,800
dosáhneme hyperaktivace somatosenzorického centra šedé kůry mozkové.

66
00:10:39,920 --> 00:10:47,480
Je to přímý důkaz toho, že indukovaný
proud přispívá kortikospinálním vzruchům.

67
00:10:47,600 --> 00:10:50,080
A tím pádem,

68
00:10:50,200 --> 00:10:54,640
zvýšení amplitudy povede k
nárůstu množství neuronů,

69
00:10:54,060 --> 00:10:59,280
což vyústí ve větší reakci,
jak jsme právě mohli vidět.

70
00:11:01,040 --> 00:11:03,600
Promiňte, nenudím vás?

71
00:11:04,920 --> 00:11:09,480
Možná bychom vám měli poslat pár
neuronů do mozku, pro lepší soustředění.

72
00:11:12,240 --> 00:11:17,920
Lépe tomuto procesu porozumíme,
když si ho rozdělíme na dvě části.

73
00:11:30,000 --> 00:11:34,040
Signál se dal zachytit přesně po
dobu 23 hodin a 56 minut.

74
00:11:34,160 --> 00:11:37,480
To je jeden hvězdný den.
Jedna zemská rotace.

75
00:11:37,600 --> 00:11:42,000
-Má to nějaký zvláštní význam?
-Nevíme.

76
00:11:42,680 --> 00:11:48,960
Podílite se na iniciativě METI.
Posíláte zprávy do vesmíru?

77
00:11:49,080 --> 00:11:54,400
Posíláme hudbu. Myslíme si, že by
mohla fungovat jako univerzální jazyk.

78
00:11:54,520 --> 00:11:57,280
Jestli ale nemají uši,
tak ji neuslyší.

79
00:11:57,400 --> 00:12:01,920
Proto jsme zprávu zakódovali v binárním
systému dvou střídavých frekvencí,

80
00:12:02,040 --> 00:12:04,840
které pulsují 125x za vteřinu.

81
00:12:07,080 --> 00:12:11,200
-A tohle by mohla být odpověď?
-Pokud ano, tak jí nerozumíme.

82
00:12:11,320 --> 00:12:17,080
Elektromagnetické vlny překonaly
značnou vzdálenost bez zeslabení.

83
00:12:17,200 --> 00:12:18,960
Co to znamená?

84
00:12:19,080 --> 00:12:24,040
Že zdroj signálu je větší,
než si umíme představit.


85
00:12:30,480 --> 00:12:34,800
-Znamená to, že jsou pro nás hrozbou?
-Tomu zatím nic nenaznačuje.

86
00:12:34,920 --> 00:12:38,040
Určitě by bylo bláhové myslet si,
že žádnou hrozbou nejsou.

87
00:12:38,160 --> 00:12:41,480
Doktorko Durand, co tedy víme?

88
00:12:46,480 --> 00:12:50,720
Před dvěma lety jsme objevili
planetku, která obíhá Ross 128.

89
00:12:50,840 --> 00:12:55,560
Nachází se v obyvatelné oblasti
a může se na ní nacházet život.

90
00:12:55,680 --> 00:12:57,720
To je vše, co víme.

91
00:12:58,960 --> 00:13:02,320
Proč jsme signál zachytili až teď?

92
00:13:04,040 --> 00:13:11,040
To nevíme jistě.
Možná nás hledali.

93
00:13:15,560 --> 00:13:19,480
Děkujeme. Dejte nám minutku.

94
00:13:26,840 --> 00:13:31,920
Doktorko, jsem plukovník Mokrani.
Budu se o vás starat.

95
00:13:32,040 --> 00:13:34,440
Těší mě.

96
00:13:34,560 --> 00:13:37,120
Jak to tam dole jde?

97
00:13:38,160 --> 00:13:40,720
Docela jste je vyděsila.

98
00:14:18,640 --> 00:14:23,800
Ve středu, okolo 23. hodiny,

99
00:14:23,920 --> 00:14:29,800
doktorka Catherine Durand
z institutu Millimétrique

100
00:14:29,920 --> 00:14:32,520
zaznamenala silný signál

101
00:14:32,640 --> 00:14:38,720
vycházejí z blízkosti hvězdy Ross 128.

102
00:14:38,840 --> 00:14:45,920
Tento signál může být považován
za důkaz mimozemského života.

103
00:14:46,040 --> 00:14:51,160
Doufám, že tento objev sjednotí lidstvo.

104
00:14:51,280 --> 00:14:55,480
Možná nám nyní dojde, že jsme si
podobní víc, než si myslíme.

105
00:15:27,960 --> 00:15:29,600
Co se děje?

106
00:15:36,240 --> 00:15:40,240
Ayden. Dnes večer. V deset hodin.

107
00:15:54,880 --> 00:15:57,440
Lyžujete někdy?

108
00:15:57,560 --> 00:15:59,600
-Jestli chodím lyžovat?
-No jo.

109
00:15:59,720 --> 00:16:02,880
Vždyť pracujete na horách.

110
00:16:04,120 --> 00:16:07,600
Dříve ano, ale už je to dlouho.

111
00:16:12,200 --> 00:16:14,600
-Všechno v pořádku?
-Ano.

112
00:16:15,840 --> 00:16:17,280
Tohle nesnáším.

113
00:16:32,960 --> 00:16:37,320
Moji muži všechno zabezpečili.
Nemusíte si dělat starosti.

114
00:16:37,440 --> 00:16:39,440
Dobrá, díky.

115
00:16:39,560 --> 00:16:43,960
-Catherine, jak to šlo v Brusselu?
-Ušlo to.

116
00:16:44,080 --> 00:16:45,960
Tohle je šílený, co?

117
00:17:10,160 --> 00:17:11,880
-Ahoj, tati.
-Ahoj.

118
00:17:17,320 --> 00:17:22,320
-Odcházíš? -Budu spát v kanceláři,
dokud se tohle neobjasní.

119
00:17:23,320 --> 00:17:28,840
-Co nám zatajují? Máme se bát?
-Zatím moc neví, jen zachytili signál.

120
00:17:28,960 --> 00:17:33,680
Když ti vláda řekne, ať nepanikaříš,
tak si kup bouchačku a zmiz do hor.

121
00:17:33,800 --> 00:17:36,560
Ty by ses tak akorát střelil do nohy.

122
00:17:36,680 --> 00:17:41,040
A doufal bys, že tě ta hrozná
vláda přijde zachránit.

123
00:17:43,600 --> 00:17:48,080
-Mám ti to otevřít?
-Já si ještě zvládnu otevřít víno.

124
00:17:48,200 --> 00:17:51,680
-Mluvil jsi s mámou?
-Má se dobře.

125
00:17:51,800 --> 00:17:56,600
Budeš zítra večer doma? Jack říkal,
že by mi přivezl zbytek mých věcí.

126
00:17:56,720 --> 00:17:59,360
A o čem si s ním mám jako povídat?

127
00:17:59,480 --> 00:18:02,200
No, zkus být zdvořilý.
Určitě to zvládneš.

128
00:18:02,320 --> 00:18:05,440
Nemám ho trošku pocuchat,
když se s tebou rozešel?

129
00:18:05,560 --> 00:18:07,920
A to mi má jako pomoct?

130
00:18:12,040 --> 00:18:13,960
-Zavolám ti.
-Dobře.

131
00:18:24,280 --> 00:18:28,880
Měl bys dorazit na představení
toho výrobku. Vegas je super.

132
00:18:29,000 --> 00:18:32,840
Je to pro mě složitý, když mám
být dlouho pryč od rodiny.

133
00:18:32,960 --> 00:18:36,320
Aha, já myslela, že už je na tom
tvoje dcera lépe.

134
00:18:36,440 --> 00:18:41,640
-To je, ale...
-Tak poleť do Vegas, bude sranda.

135
00:18:43,760 --> 00:18:48,200
-Mám vzít další láhev?
-Ne, už začíná být pozdě.

136
00:18:49,480 --> 00:18:52,320
Můžeš mě pozvat k sobě do pokoje.

137
00:18:53,560 --> 00:18:56,600
Nebo je to špatný nápad?

138
00:18:57,560 --> 00:18:59,200
Ano, pane?

139
00:19:01,920 --> 00:19:04,760
-Účet, prosím.
-Hned to bude.

140
00:19:10,560 --> 00:19:13,720
Sophie, zvedni to.

141
00:20:57,480 --> 00:21:00,440
Ne, nechte mě.

142
00:21:30,160 --> 00:21:32,160
Catherine. Něco se děje.

143
00:21:36,560 --> 00:21:41,280
-Copak?
-K Zemi se přibližuje několik těles.

144
00:21:42,960 --> 00:21:45,200
-Co je to za tělesa?
-Nemáme ponětí.

145
00:21:45,320 --> 00:21:48,160
Přibližují se rychlostí více
než 1000 km za vteřinu.

146
00:21:48,280 --> 00:21:50,240
To je nemožné.

147
00:22:02,440 --> 00:22:05,200
-Copak?
-Já nemůžu.

148
00:22:25,480 --> 00:22:27,080
Zpomalují.

149
00:22:27,920 --> 00:22:30,680
Protože se dostaly do atmosféry.

150
00:22:32,160 --> 00:22:36,960
Může se jednat o útok?

152
00:22:53,480 --> 00:22:57,240
-Co se to děje?
-Netuším. Co je to?

153
00:23:00,920 --> 00:23:02,560
Co je to?

154
00:23:04,960 --> 00:23:07,160
Je to meteorit?

155
00:23:07,280 --> 00:23:09,880
Zbývá 80 vteřin.

156
00:23:10,000 --> 00:23:13,360
-Neměli bychom něco dělat?
-Co byste chtěl dělat?

157
00:23:13,480 --> 00:23:15,840
Co to sakra je?

158
00:23:24,960 --> 00:23:27,800
Emily, co to děláš?

159
00:23:27,920 --> 00:23:31,040
-Ty to necítíš?
-Pojď dovnitř.

160
00:23:31,160 --> 00:23:33,280
Deset vteřin.

161
00:23:35,840 --> 00:23:40,800
Šest, pět, čtyři, tři, dva...

162
00:23:57,120 --> 00:24:00,560
Několik míst bylo zasaženo.

163
00:24:00,680 --> 00:24:05,440
Ale zdá se, že jen některé oblasti.

164
00:24:06,360 --> 00:24:11,920
Chci o zasažených místech zprávu
každých deset minut.

165
00:24:14,200 --> 00:24:19,240
Včerejší útoky otřásly planetou.
Záchranné služby zachraňují obyvatele.

166
00:24:19,360 --> 00:24:23,320
Záznamy hovoří až o 2500 tělesech.

167
00:24:26,360 --> 00:24:30,000
Vláda vyhlásila stav pohotovosti.

168
00:24:30,120 --> 00:24:35,760
Školy se zavřely, a všechny civilní
lety byly až do odvolání zrušeny.

169
00:24:39,240 --> 00:24:44,240
Velitelství Spojené království

170
00:24:44,840 --> 00:24:48,240
Dostáváme zprávy o nepokojích
v Londýně, Manchesteru a Birminghamu.

171
00:24:48,360 --> 00:24:52,120
Na výjezdech z velkých měst se
tvoří kolony. A bude to ještě horší.

172
00:24:52,240 --> 00:24:57,760
-Vydejte prohlášení, ať lidé zůstanou
doma v bezpečí. -Dám se do toho.

173
00:24:57,880 --> 00:25:02,840
-Vaše rodina je tady.
-Jenom než se situace uklidní.

174
00:25:02,960 --> 00:25:04,880
Informuj mě.

175
00:25:14,440 --> 00:25:17,880
Ahoj, sestro. Doufám, že jsi v pořádku.

176
00:25:18,000 --> 00:25:21,040
Vím, že se mnou nechceš mluvit,

177
00:25:21,160 --> 00:25:25,760
tak mi jenom pošli zprávu,
že jsi v pohodě.

178
00:25:25,880 --> 00:25:27,920
Prosím tě.

179
00:26:05,400 --> 00:26:07,760
Hlaste se, týme alfa.

180
00:26:09,240 --> 00:26:11,560
Hladina radiace je v normálu.

181
00:26:11,680 --> 00:26:14,920
Testy na chemické a biologické
zbraně jsou negativní.

182
00:26:17,440 --> 00:26:22,200
Je tu ale silné elektromagnetické pole.

183
00:26:24,960 --> 00:26:30,080
Týme alfa, ztratili jsme
vizuální kontakt.

184
00:26:30,200 --> 00:26:32,760
Je to nějaký kovový předmět.

185
00:26:37,280 --> 00:26:41,760
Týme alfa, můžete nám říct co to je?
Týme alfa, hlaste se.

186
00:26:41,880 --> 00:26:45,320
Je to částečně ponořené v zemi.

187
00:26:45,040 --> 00:26:49,240
Je to kulatý, hladký, kovový předmět.

188
00:26:49,360 --> 00:26:51,880
Vidíte to?

189
00:26:52,800 --> 00:26:54,600
Týme alfa, hlaste se.

190
00:26:56,120 --> 00:26:59,080
Opakuji, úroveň radiace je v normálu.

191
00:26:59,200 --> 00:27:03,880
Chemické a biologické zbraně negativní.
Silné elektromagnetické pole.

192
00:27:04,000 --> 00:27:05,760
Ten předmět je

193
00:27:06,680 --> 00:27:11,120
kulatý, hladký, kovový.
Částečně ponořený v zemi.

194
00:27:12,440 --> 00:27:15,040
Zvedni to, sakra.
Sophie?

195
00:27:19,560 --> 00:27:22,160
Proč mi pořád voláš?

196
00:27:23,760 --> 00:27:29,240
Vím, že spolu teď zrovna moc nevycházíme,
ale přijeď za mnou do observatoře.

197
00:27:29,360 --> 00:27:32,720
-Proč?
-Je to tu bezpečnější.

198
00:27:32,840 --> 00:27:37,680
-Takže jsou ty věci nebezpečné?
-Já nevím.

199
00:27:37,800 --> 00:27:40,200
Prosím tě, přijeď.

200
00:27:41,120 --> 00:27:43,120
V tomhle mi věř.

201
00:27:44,240 --> 00:27:46,680
Co se děje?

202
00:27:46,800 --> 00:27:50,960
-Máš v nádrži benzín?
-Jo. Řekni mi co se děje.

203
00:27:51,080 --> 00:27:57,320
-Všeho nech a přijeď sem.
-Proč? Ty mě děsíš.

204
00:27:59,120 --> 00:28:02,640
-Opravdu tě moc prosím.
-Tak dobře.

205
00:28:36,560 --> 00:28:40,440
Lidé odjíždějí, takže bych měla možná
jet k tátovi, než budeme vědět víc.

206
00:28:40,560 --> 00:28:43,800
Určitě byste měli odjet.
Eurotunel je pořád ještě otevřený.

207
00:28:43,920 --> 00:28:48,600
Podívám se, jestli chytím vlak.
Sejdeme se u táty, jo?

208
00:28:52,400 --> 00:28:56,480
-Buďte opatrní.
-Dobře, ahoj.

209
00:29:06,840 --> 00:29:09,440
-Bille?
-Ahoj, Helen.

210
00:29:09,560 --> 00:29:13,640
Chtěl jsem se jen ujistit,
že jsi v pořádku.

211
00:29:13,760 --> 00:29:17,360
Ta včerejší noc... je to blázinec.

212
00:29:22,480 --> 00:29:26,680
-Helen? -Bille, sousedi tě včera
viděli před domem.

213
00:29:28,000 --> 00:29:33,400
Jenom jsem šel okolo. To mě napráskala
ta stará čůza, co má toho hroznýho psa?

214
00:29:33,520 --> 00:29:37,560
Ta mě nikdy neměla ráda.
Její pes kadí po chodbě.

215
00:29:37,680 --> 00:29:41,240
Prostě se nehodí, abys sem chodil.

216
00:29:41,360 --> 00:29:45,200
Co po mě chceš?
Čeho si myslíš že tím dosáhneš?

217
00:29:45,320 --> 00:29:47,120
Já nevím.

218
00:29:48,440 --> 00:29:50,280
Omlouvám se.

219
00:29:53,720 --> 00:29:55,480
To je zase on?

220
00:29:57,086 --> 00:30:01,520
-Promluvím s ním.
-Jenom má starost.

221
00:30:01,640 --> 00:30:03,800
Už nemá právo dělat si starost.

222
00:30:13,960 --> 00:30:18,400
Dosud největší objev učinili
astrofyzikové v Brazílii.

223
00:30:18,520 --> 00:30:23,440
Jako první zpozorovali elektromagnetickou
aktivitu v místních zdrojích.

224
00:30:23,560 --> 00:30:25,200
Několik zdrojů už nám potvrdilo,

225
00:30:25,320 --> 00:30:28,880
že byly nalezeny čtyři neznámé látky.

226
00:30:29,960 --> 00:30:33,040
Co způsobuje to elektromagnetické pole?

227
00:30:33,160 --> 00:30:37,920
Víme jenom to, že frekvence a
vlnová délka neustále narůstají.

228
00:30:38,040 --> 00:30:42,760
My také posíláme sondy na jiné
planety. Je tudíž možné,

229
00:30:42,880 --> 00:30:45,320
že oni jsou tady také kvůli výzkumu.

230
00:30:45,440 --> 00:30:51,200
Proč bych jich ale posílali tolik?
A jenom do obydlených oblastí?

231
00:30:54,280 --> 00:31:01,080
První signál trval přesně jeden den.

232
00:31:01,200 --> 00:31:05,160
-No a?
-Museli si to tu mapovat.

233
00:31:05,280 --> 00:31:07,960
Oni si zmapovali Zemi?

234
00:31:09,520 --> 00:31:12,360
Musíme je zničit?

235
00:31:13,440 --> 00:31:17,760
-Mohly by to být zbraně.
-Podívejte se na fotky z Wyomingu.

236
00:31:19,320 --> 00:31:26,080
F-16 jednu odpálila.
Ani škrábnutí.

237
00:31:34,000 --> 00:31:38,080
Rodiče chtějí, abych byl s nimi.

238
00:31:40,200 --> 00:31:43,800
Jestli ale chceš, tak tu zůstanu.

239
00:31:43,920 --> 00:31:45,800
-Měl bys jet.
- Dobře, tak se měj.

240
00:31:55,000 --> 00:31:59,000
Analýza odhalila, že sondy
produkují elektromagnetické pole.

241
00:31:59,120 --> 00:32:01,120
Ačkoli nechápeme jeho význam.

242
00:32:01,240 --> 00:32:04,920
Vědci z celého světa diskutují důsledky,

243
00:32:05,040 --> 00:32:08,320
ale zatím se nedobrali jednoznačného výsledku.
Stále se spekuluje o důvodu výpadu proudu...

244
00:32:12,320 --> 00:32:14,520
Ahoj Tony, tady Bill.

245
00:32:14,640 --> 00:32:19,680
Poslyš, potřeboval bych výsledky
té tvojí subretinální studie.

246
00:32:19,800 --> 00:32:22,280
Mělo by to být na sdíleném disku.

247
00:32:22,400 --> 00:32:26,400
Na sdíleném disku?
Tak díky, zavolám ti později.

248
00:32:56,400 --> 00:32:59,280
-Dane, musíš promluvit s ministryní.
-Tati, zpomal.

249
00:32:59,400 --> 00:33:06,280
Poslouchej. To elektromagnetické pole má
rozhodit funkci našeho nervového systému.

250
00:33:06,400 --> 00:33:12,480
Je shodné s pulsy, které používáme při
stimulaci mozku, stejná frekvence a amplituda.

251
00:33:12,600 --> 00:33:16,280
-Jakoby rozuměli našemu nervovému systému.
-Jak je to vůbec možné?

252
00:33:16,400 --> 00:33:20,720
Nevím. Ale čím silnější pulsy, tím víc
vzruchů v našich neuronech, způsobí záchvaty.

253
00:33:20,840 --> 00:33:24,440
-Nakonec to povede k selhání organismu.
-Jsi si jistý?

254
00:33:24,560 --> 00:33:29,480
Naprosto. Lidé se musí schovat někde,
kde budou obklopeni kovem, nebo pod zemí.

255
00:33:29,600 --> 00:33:32,640
Dane, musíš přimět vládu, aby lidi varovala.

256
00:33:32,760 --> 00:33:36,000
Dobře, promluvím s ministryní.

257
00:33:58,560 --> 00:34:03,280
-Říká, že lidé budou mít záchvaty
a naše těla začnou selhávat.
-Naši vědci došli ke stejnému závěru.

258
00:34:03,400 --> 00:34:07,960
-Dělali různé testy ve Wortendale.
- Cože? Ty jsi o tom věděla?

259
00:34:08,080 --> 00:34:12,800
-Tak musíme vydat varování.
-To nemůžeme, dokud si nebudeme jistí.

260
00:34:12,920 --> 00:34:17,840
-Co když už je pozdě?
-Dane, už je rozhodnuto. Počkáme.

261
00:34:41,440 --> 00:34:44,760
Taxi.

262
00:34:50,640 --> 00:34:53,560
-Na nádraží, prosím vás.
-Nejsem ve službě.

263
00:34:53,680 --> 00:34:55,760
-Moc prosím, opravdu se musím dostat...
-Vypadněte z mého taxíku.

264
00:34:55,880 --> 00:34:59,280
Vemte si to a jeďte. Díky.

265
00:35:14,200 --> 00:35:15,880
Posílají lidi zpět.

266
00:35:18,720 --> 00:35:23,040
-Co budeme dělat?
-Možná bychom se měli vrátit domů.

267
00:35:25,040 --> 00:35:29,040
-Říkala jsi, že tam nejsme v bezpečí..
-Nemáme moc na vybranou.

268
00:35:29,640 --> 00:35:32,760
Možná se to časem uklidní,
a zkusíme to znovu.

269
00:35:32,880 --> 00:35:36,880
Napiš tátovi, že jedeme zpátky domů.

270
00:35:45,400 --> 00:35:47,400
Co to je?

271
00:35:49,800 --> 00:35:52,640
Cítíte to?

272
00:35:53,640 --> 00:35:56,960
Ten zvuk jsem slyšela i včera večer.

273
00:35:57,080 --> 00:36:00,120
-Slyšíte to?
-Ne.

274
00:36:01,400 --> 00:36:03,400
To je divné.

275
00:36:55,080 --> 00:36:58,400
Promiňte, můžeme jet jinudy?

276
00:37:01,600 --> 00:37:04,640
Víc peněz už nemám, prostě mě
tam dostaňte.

277
00:37:22,440 --> 00:37:25,560
-Co to sakra je?
-Co je?

278
00:37:43,480 --> 00:37:45,280
Co to je?

279
00:37:45,400 --> 00:37:49,960
Elektromagnetické pole
ovlivňuje atmosféru.

280
00:37:51,120 --> 00:37:54,960
Britská vláda varuje před útokem.

281
00:38:18,240 --> 00:38:21,920
Říkají, že na nás ty věci zaútočí.
Je to na jejich Twitteru.

282
00:38:22,040 --> 00:38:25,880
Říkají, že se lidé mají ukrýt.
Někde v podzemí.

283
00:38:26,000 --> 00:38:27,760
-Co budeme dělat?
-Já nevím.

284
00:38:27,880 --> 00:38:30,760
-Mami...
-Já nevím!

285
00:38:32,200 --> 00:38:34,720
Proč střílejí po lidech?

286
00:38:35,880 --> 00:38:41,640
-Střílejí jen do vzduchu,
jako varování. -Poznám, když lžeš.

287
00:39:13,400 --> 00:39:18,960
-Kde jsi?
-Jsem zaseklá v zácpě v průsmyku.

288
00:39:19,080 --> 00:39:23,280
Poslouchej, chystají se nás napadnout.
Musíš se někde schovat.

289
00:39:23,400 --> 00:39:28,400
-Napadnout?
-Schovej se někde pod zemí.

290
00:39:28,520 --> 00:39:31,800
-Pospěš si.
-Já se odsud nikam ale nedostanu.

291
00:39:58,040 --> 00:40:01,040
-Bille, co to děláš?
-Musím najít Helen.

292
00:40:01,160 --> 00:40:05,520
-Však víš, že tě nechce vidět.
-Nechápeš to. Oni na nás zaútočí.

293
00:40:05,640 --> 00:40:08,840
-Uklidni se.
-Už nám nezbývá moc času.

294
00:40:23,680 --> 00:40:26,080
Mami, co budeme dělat?

295
00:40:27,960 --> 00:40:30,080
Udělej něco.

296
00:40:44,040 --> 00:40:46,000
Zpomal.

297
00:40:51,360 --> 00:40:53,200
Co to bylo?

298
00:41:00,320 --> 00:41:02,600
Proč jedeš tak rychle?

299
00:41:09,080 --> 00:41:12,240
Vystupte. Vlezeme do metra.

300
00:41:15,160 --> 00:41:17,160
Helen, otevři.

301
00:41:23,440 --> 00:41:25,280
Otevři!

302
00:41:25,400 --> 00:41:30,240
-Co tady děláš? -Musíš jít se mnou.
Pojď, nebo umřeš. -Kam mám jít?

303
00:41:30,360 --> 00:41:33,520
Do výtahu. Ochrání nás před
elektromagnetickým polem.

304
00:41:33,640 --> 00:41:36,960
-Nepotkal jsi Chrise?
-Nepotkal. Pojď hned do výtahu.

305
00:41:37,080 --> 00:41:40,360
-Musíme nejdřív najít Chrise.
-Na to není čas.

306
00:41:40,480 --> 00:41:43,240
-Co to děláš? Nech mě! Chrisi!
-Musíš jít se mnou.

307
00:42:03,640 --> 00:42:07,240
-Já vždycky všechno podělám.
-To není pravda.

308
00:42:07,360 --> 00:42:13,600
-Ale je, a ty mi vždycky zkoušíš pomoct.
-Prostě se schovej někde pod zemí.

309
00:42:13,720 --> 00:42:18,560
Jdi hned teď.

310
00:42:18,680 --> 00:42:20,920
Ale já nemám kam jít.

311
00:42:22,960 --> 00:42:26,960
Ztratila se nám všechna spojení.

312
00:42:30,280 --> 00:42:33,160
Něco se děje.

313
00:42:44,200 --> 00:42:46,600
Co se to děje?

314
00:42:49,240 --> 00:42:51,760
Schovejte se.

315
00:43:24,840 --> 00:43:28,000
-Za jak dlouho tam budeme?
-Musíme se nejdřív dostat z...

316
00:43:28,120 --> 00:43:29,360
Pozor!

317
00:45:07,480 --> 00:45:10,520
Ať jsou všechny dveře zavřené.

318
00:45:10,640 --> 00:45:13,320
-Už je po všem?
-To teprve uvidíme.

319
00:45:13,440 --> 00:45:17,680
Zhasněte baterky.
Šetřete si je.
........