1
00:00:05,000 --> 00:00:10,000
<i><b>preklad mindhunter29</b></i>

2
00:01:19,953 --> 00:01:25,100
Vyrážame o hodinu, priprav vlak.

3
00:01:36,262 --> 00:01:37,818
Všetci na palubu!

4
00:01:37,820 --> 00:01:40,016
Ďalšia zastávka Atlanta!

5
00:01:41,200 --> 00:01:43,002
Všetci na palubu!

6
00:01:53,264 --> 00:01:57,350
<i>Vlak odchádza o 5 minút!</i>

7
00:02:55,333 --> 00:02:59,609
Ste... Annie Hargravesová?

8
00:03:00,700 --> 00:03:02,974
Dcéra Stefana Hargravesa?

9
00:03:05,700 --> 00:03:07,770
Neviem, kto to je.

10
00:03:09,096 --> 00:03:12,366
<i>Mám osobného strážcu,
čo ma sprevádza na tejto ceste vlakom.</i>

11
00:03:14,285 --> 00:03:16,536
<i>Je to najlepší žoldák v Georgii.</i>

12
00:03:17,939 --> 00:03:22,201
<i>Bude tu každú chvíľu a nebude
váhať odstreliť vám hlavu.</i>

13
00:03:47,895 --> 00:03:50,977
Povedal som vám,
aby ste sa nebavili s cudzími, Annie.

14
00:03:56,110 --> 00:04:00,220
Annie... to je krásne meno.

15
00:04:00,575 --> 00:04:03,297
Vyzeráte presne ako váš otec.

16
00:04:08,700 --> 00:04:10,817
Som Jericho Whitfield.

17
00:04:12,544 --> 00:04:16,093
A prečo si to nenamierite
dozadu vlaku, kam patríte?

18
00:04:17,307 --> 00:04:21,880
<i>Posledná výzva
do Atlanty! Posledná výzva!</i>

19
00:04:24,100 --> 00:04:29,852
Viete čo, dobre,
nechám vás milých ľudí tak.

20
00:04:29,853 --> 00:04:32,305
<i>Dvere sa zatvárajú!</i>

21
00:04:33,940 --> 00:04:39,570
<i>Posledná výzva
do Atlanty! Posledná výzva!</i>

22
00:04:40,656 --> 00:04:43,201
<i>Dvere sa zatvárajú!</i>

23
00:04:44,326 --> 00:04:47,195
Odporúčam vám,
aby ste tu nechali aj ten balík.

........