1
00:00:20,145 --> 00:00:23,649
<i>V Starom zákone sa to nazýva „Akeda“.</i>

2
00:00:24,274 --> 00:00:29,696
<i>Boh požiadal Abraháma, aby obetoval synaIzáka a dokázal mu tak svoju vieru.</i>

3
00:00:30,364 --> 00:00:33,283
Abrahám to bol ochotný urobiť bez slova.

4
00:00:34,076 --> 00:00:39,206
Vtedy anjel Pána zastavil jeho ruku.

5
00:00:39,748 --> 00:00:43,544
Abrahám v skúške obstál a bol odmenený.

6
00:00:43,627 --> 00:00:46,255
Stal sa otcom národov.

7
00:00:47,089 --> 00:00:49,299
<i>Owen Cave čelil vlastnému Akedu.</i>

8
00:00:49,883 --> 00:00:53,011
<i>Svoju vieru v zákonydokázal obetovaním syna.</i>

9
00:00:53,095 --> 00:00:54,096
PROCES CAVE

10
00:00:54,555 --> 00:00:56,765
<i>Ktorý člen polície Menlo Park</i>

11
00:00:56,849 --> 00:00:59,810
<i>prvý identifikoval vášho synaako podozrivého?</i>

12
00:01:02,396 --> 00:01:03,397
<i>Ja.</i>

13
00:01:03,897 --> 00:01:09,361
Rovnako ako Abrahám,aj Owen skúškou obstál a bol odmenený.

14
00:01:09,695 --> 00:01:14,533
<i>V jeho prípade mu odmenou bolopovýšenie na najvyšší post vo vedení.</i>

15
00:01:17,911 --> 00:01:21,290
<i>Osemnásť rokov, desať mesiacov a 24 dní.</i>

16
00:01:21,373 --> 00:01:25,752
<i>Tak dlho je vo väzení Warren Caveza vraždu Chucka Buhrmana.</i>

17
00:01:26,170 --> 00:01:29,173
<i>No sedí po celý čas ten správny Cave?</i>

18
00:01:30,132 --> 00:01:32,467
<i>Dospel Warren Cave k presvedčeniu,</i>

19
00:01:32,551 --> 00:01:36,180
<i>že Akeda jeho otca nebola len test?</i>

20
00:01:36,722 --> 00:01:40,684
<i>Bol obetovaný za hriechy svojho otca?</i>

21
00:02:44,122 --> 00:02:48,377
NIČ VIAC NEŽ PRAVDA

22
00:02:54,550 --> 00:02:57,678
TRETIA ČASŤ: AKEDA

23
00:03:00,180 --> 00:03:02,641
To je Niecey? Vaša vnučka?

24
00:03:03,058 --> 00:03:06,395
Vídavate ju častejšie než jej otec.

25
00:03:06,478 --> 00:03:08,647
Počúvaj starkú, dobre?

........