1
00:00:48,320 --> 00:00:51,560
Možná kdyby se mi podařilo
tudy prostrčit prsty...

2
00:00:54,920 --> 00:00:59,200
Šel jsi po schodech,
nebo jsi jel výtahem?

3
00:00:59,320 --> 00:01:01,520
Po schodech.

4
00:01:01,640 --> 00:01:05,320
-Tak jsi musel potkat Chrise.
-Proč myslíš?

5
00:01:05,440 --> 00:01:10,480
Šel zkontrolovat jistič,
když přestaly svítit světla.

6
00:01:10,600 --> 00:01:12,960
Neviděl jsem ho.

7
00:01:20,640 --> 00:01:22,240
No tak, sakra.

8
00:01:45,680 --> 00:01:47,720
Už je po všem?

9
00:01:50,640 --> 00:01:52,720
Vidíš něco?

10
00:02:04,680 --> 00:02:07,760
Na ulici leží mrtví lidé.

11
00:02:07,880 --> 00:02:11,360
-Chris je tam taky?
-To si nemyslím.

12
00:02:11,480 --> 00:02:14,080
Je to už bezpečné?
Pomoz mi ven.

13
00:02:44,560 --> 00:02:48,080
-Co to bylo?
-Jen nějaký pán.

14
00:02:53,280 --> 00:02:58,560
-Je táta mrtvý?
-Ne, určitě se mu nic nestalo.

15
00:03:00,920 --> 00:03:03,520
Jak dlouho tu budeme?

16
00:03:05,680 --> 00:03:07,640
Dokud to nebude venku bezpečné.

17
00:03:47,040 --> 00:03:51,040
-Kam jsi šel? -Hledal jsem provaz,
ale nic jsem nenašel.

18
00:03:51,160 --> 00:03:52,760
Pomoz mi odsud.

19
00:04:09,480 --> 00:04:13,120
Doktorko, nevíme,
jestli je to venku bezpečné.

20
00:04:14,240 --> 00:04:17,000
Je někde venku. Musím ji najít.

21
00:04:17,120 --> 00:04:20,080
Vím, kde byla. Půjdu pěšky.

22
00:04:20,200 --> 00:04:22,840
-Musím ji najít.
-Poslouchejte.

23
........