1
00:00:44,700 --> 00:00:51,180
<i>Jak jistě víte, snažili jsme se najít
nějaké řešení, ale...</i>

2
00:00:51,580 --> 00:00:56,420
Všichni moc dobře víte,
co škola pro město znamená.

3
00:00:59,220 --> 00:01:07,980
V těžkých časech
<i>musíme být připraveni něco obětovat.</i>

4
00:01:53,940 --> 00:01:56,183
Procento zlata je...

5
00:02:01,180 --> 00:02:04,180
...28 gramů na tunu.

6
00:02:09,900 --> 00:02:12,341
Paráda!

7
00:02:30,330 --> 00:02:32,740
Markusi, co to kurva je?!

8
00:03:18,220 --> 00:03:19,651
Bello!

9
00:03:27,580 --> 00:03:29,507
Bello!

10
00:03:31,860 --> 00:03:36,900
Tady jsi, Bello!
Neschovávej se mi!

11
00:03:36,900 --> 00:03:40,740
Pojď, tady nemůžeme zůstat.

12
00:03:44,860 --> 00:03:50,226
- Co když někoho zastřelí?
- Jen se prochází po lese.

13
00:04:13,500 --> 00:04:14,980
Děkuji.

14
00:04:35,260 --> 00:04:41,980
Dříve než začneme jednat se zahraničním investorem
chci si promluvit s místními investory.

15
00:04:41,980 --> 00:04:47,460
Protože jsou místní vědí,
jak je tohle místo důležité.

16
00:04:51,820 --> 00:04:56,700
Tohle je plánovaná lokalita
a výzkumné zařízení.

17
00:04:56,700 --> 00:05:03,400
Tohle je finanční plán
a poslední provedené testy.

18
00:05:03,620 --> 00:05:10,420
- Kolik z toho dokážete zaplatit sami?
- Brzy začnou investovat další společnosti i osoby.

19
00:05:10,420 --> 00:05:15,260
- Není třeba se obávat.
- Kdybych byla vámi, strachovala bych se.

20
00:05:15,260 --> 00:05:24,860
- Najdeme toho správného mezinárodního partnera.
- Řekla jsem ministrovi, že začnete příští fiskální rok.

21
00:05:24,860 --> 00:05:32,540
Jinak riskujeme, že to celé zabalí.
Železniční spojení do Narviku je stále prioritou projektu?

22
00:05:32,740 --> 00:05:36,980
- Takhle to vidí Ayanda.
........