1
00:00:06,381 --> 00:00:08,090
Jak to zvládáte?

2
00:00:08,173 --> 00:00:10,176
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

3
00:00:10,260 --> 00:00:12,012
<i>Brácha nás rozesmívá.</i>

4
00:00:14,055 --> 00:00:16,306
<i>- Drží nás všechny pohromadě…</i>
- Jasně.

5
00:00:17,225 --> 00:00:19,269
<i>Zůstanu tady alespoň…</i>

6
00:00:20,812 --> 00:00:23,440
<i>tři týdny a všechno vyklidím.</i>

7
00:00:23,523 --> 00:00:25,483
<i>Brácha musí jet</i>
<i>a ségra má děti…</i>

8
00:00:25,567 --> 00:00:26,401
<i>Takže…</i>

9
00:00:27,027 --> 00:00:27,861
Jasně.

10
00:00:28,611 --> 00:00:30,822
<i>Dobrovolně jsem se přihlásil.</i>

11
00:00:30,905 --> 00:00:34,743
<i>V práci jsou s tím OK</i>
<i>a je to dobrá příležitost…</i>

12
00:00:35,368 --> 00:00:37,996
<i>aby sis sbalila svoje věci a…</i>

13
00:00:38,872 --> 00:00:41,416
<i>a já tě u toho nepřesvědčoval,</i>
<i>abys zůstala.</i>

14
00:00:43,501 --> 00:00:44,919
<i>Jestli opravdu nechceš.</i>

15
00:00:51,926 --> 00:00:52,761
Sám víš…

16
00:00:53,344 --> 00:00:55,597
To se nejspíš nestane.

17
00:00:56,222 --> 00:00:59,601
<i>Využij ten čas na rozmyšlenou.</i>
<i>Probereme to, až se vrátím?</i>

18
00:01:01,603 --> 00:01:02,479
No…

19
00:01:04,522 --> 00:01:05,565
Mám pocit, že…

20
00:01:07,025 --> 00:01:09,736
o tomhle jsme už mluvili.

21
00:01:17,702 --> 00:01:18,536
Jo.

22
00:01:27,295 --> 00:01:28,129
<i>Do toho, týme.</i>

23
00:01:28,671 --> 00:01:29,672
Míč přes hřiště.

24
00:01:29,881 --> 00:01:31,508
Běháte tu jak holky.
........