1
00:00:12,200 --> 00:00:13,620
<i>Tiež som sa veľmi zmenil?</i>

2
00:00:13,720 --> 00:00:16,570
<i>Ona sa asi zmenila.</i>

3
00:00:16,670 --> 00:00:18,000
<i>Nesnaž sa.</i>

4
00:00:18,100 --> 00:00:20,410
<i>Chceš ma prinútiť zmeniť názor.</i>

5
00:00:20,510 --> 00:00:23,190
<i>Potrebuješ iba môj podpis, nie?</i>

6
00:00:23,290 --> 00:00:24,860
<i>Potrebovala som peniaze.</i>

7
00:00:24,960 --> 00:00:28,300
<i>Niečo si s ňou musím vyriešiť.</i>

8
00:00:28,400 --> 00:00:30,070
<i>Presne o to ide.</i>

9
00:00:30,170 --> 00:00:33,840
<i>Nebudeme míňať peniaze</i>
<i>a čas na vaše priateľstvo.</i>

10
00:00:34,620 --> 00:00:36,640
<i>Neprišla som za tebou.</i>

11
00:00:36,740 --> 00:00:39,620
<i>Takže aj keď sa stretneme, ignoruj ma.</i>

12
00:00:39,720 --> 00:00:42,740
<i>- Zvládneš to?</i>
<i>- Prečo nie?</i>

13
00:00:42,840 --> 00:00:44,700
<i>Nie sme si ničím.</i>

14
00:00:47,840 --> 00:00:51,110
<i>Nebola som si</i>
<i>vo fotografovaní istá.</i>

15
00:00:51,210 --> 00:00:52,750
<i>Ale teraz už som.</i>

16
00:00:52,850 --> 00:00:54,560
<i>Myslím, že to má teraz ťažké.</i>

17
00:00:54,660 --> 00:00:56,380
<i>Kvôli mne má ťažkosti.</i>

18
00:01:00,780 --> 00:01:02,230
<i>Počkajte.</i>

19
00:01:03,160 --> 00:01:04,494
<i>Prosím, vezmite ma tiež.</i>

20
00:01:04,594 --> 00:01:05,760
<i>Kde si spala?</i>

21
00:01:05,860 --> 00:01:08,460
<i>U Je-rim. Ale dnes už nemôžem.</i>

22
00:01:08,560 --> 00:01:09,790
<i>Nájdem ti miesto.</i>

23
00:01:09,890 --> 00:01:10,940
<i>Poďme.</i>

24
00:01:11,040 --> 00:01:12,640
<i>Ako šlo nakupovanie?</i>

25
........