1
00:00:00,000 --> 00:00:04,500
Přeložila: Flowerska

2
00:00:07,035 --> 00:00:09,059
<i>V minulých dílech Van Helsing... </i>

3
00:00:09,060 --> 00:00:10,659
Teď je s námi.

4
00:00:10,660 --> 00:00:12,459
Hansen odvádí skvělou práci.

5
00:00:12,460 --> 00:00:13,599
Výborně.

6
00:00:13,600 --> 00:00:16,629
A pošlu tě na místo, které je
upíry nedotčení.

7
00:00:16,630 --> 00:00:18,069
Takové neexistuje.

8
00:00:18,070 --> 00:00:20,269
Kdo si myslíš, že se dívá?

9
00:00:20,270 --> 00:00:23,639
Byl jsem stvořen, abych zradil vše,
co mi bylo drahé.

10
00:00:23,640 --> 00:00:25,169
Už ne.

11
00:00:25,170 --> 00:00:27,039
Co je tohle za zradu?!

13
00:00:29,480 --> 00:00:31,480
Ne!!!

15
00:00:52,670 --> 00:00:57,339
Víš, jak otevřít portál do
Temné říše.

16
00:00:57,340 --> 00:01:00,515
Máš Abrahamovy pokyny.

17
00:01:02,710 --> 00:01:04,779
Doveď nás na to ukryté místo.

18
00:01:04,780 --> 00:01:07,149
Ne!

19
00:01:07,150 --> 00:01:10,249
Musíme osvobodit naše milované.

20
00:01:10,250 --> 00:01:11,419
Ukaž nám ho!

21
00:01:11,420 --> 00:01:13,690
Vezmi nás ke skrytým stránkám.

22
00:01:14,520 --> 00:01:17,230
Ne... Ne!

23
00:01:21,300 --> 00:01:25,699
Naposledy, já své děti nezradím!

24
00:01:25,700 --> 00:01:27,740
Bez ohledu na cenu.

25
00:01:32,140 --> 00:01:34,579
Cena bude tvá mysl, drahý Willeme.

26
00:01:34,580 --> 00:01:37,709
Vypleníme tvé vzpomínky,
dokud nenajdeme pravdu.

........