1
00:00:05,240 --> 00:00:09,720
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,120 --> 00:00:16,200
POLICIE - NEVSTUPOVAT

3
00:00:34,360 --> 00:00:40,200
<i>Našli jsme ty psy.</i>
<i>Sbalte je a pošlete je koronerovi.</i>

4
00:01:02,920 --> 00:01:06,760
<i>Byl očkován každý,</i>

5
00:01:06,840 --> 00:01:09,920
<i>kdo s tou operací měl co do činění?</i>

6
00:01:12,080 --> 00:01:17,600
<i>Pokud ne, ať se neprodleně hlásí</i>
<i>detektivu Uusitalovi.</i>

7
00:01:21,240 --> 00:01:26,160
Dobré ráno.
Jsem ráda, že jste tady.

8
00:01:26,240 --> 00:01:30,400
Oočkujeme každého, kdo je dnes tady.
O ostatní se postaráme později.

9
00:01:31,000 --> 00:01:36,640
Není důvod k panice.
Zvládli jsme na situaci zareagovat včas.

10
00:01:36,720 --> 00:01:42,320
Zavoláme vás do laboratoře,
naše sestry se o vás postarají.

11
00:01:46,120 --> 00:01:48,080
V mém případě

12
00:01:48,920 --> 00:01:53,600
existuje důvod k obavám, že?

13
00:01:55,000 --> 00:01:56,280
Ano.

14
00:01:57,000 --> 00:02:00,720
Byl jste onemocnění vystaven déle
než ostatní.

15
00:02:00,800 --> 00:02:04,760
Nemá smysl se strachovat.

16
00:02:05,560 --> 00:02:07,880
To se snadno řekne.

17
00:02:08,360 --> 00:02:12,560
Co další zákazníci těch dívek?

18
00:02:13,800 --> 00:02:15,760
To není v našich rukách.

19
00:02:17,240 --> 00:02:20,360
Ministerstvo vnitra provádí přípravy.

20
00:02:20,440 --> 00:02:25,440
Někoho sem posílají
a zajišťují zásoby vakcíny.

21
00:02:27,720 --> 00:02:30,240
Doufejme, že vše dopadne dobře.

22
00:02:49,080 --> 00:02:50,880
Soustřeď se.

23
00:02:50,960 --> 00:02:53,240
Nemlátí jen do pytle.

........