1
00:00:05,120 --> 00:00:09,840
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,640 --> 00:00:17,520
Lasse Maasalo.
Docent chemie, konzultant, profesor.

3
00:00:17,600 --> 00:00:23,840
Studenti říkají, že je přísný a pedantský,
ale inteligentní. Lidé ho mají rádi.

4
00:00:24,520 --> 00:00:29,400
Maasalo pracuje jako konzultant
v naší kriminální laboratoři.

5
00:00:29,480 --> 00:00:35,760
Mnozí z nás ho znají osobně.
Je považován za jednoho z nás.

6
00:00:35,840 --> 00:00:40,640
<i>Měl to těžké,</i>
<i>takže s ním lidé soucítí.</i>

7
00:00:40,720 --> 00:00:43,160
<i>Přesně proto nás zajímá.</i>

8
00:00:44,000 --> 00:00:48,240
- Ahoj, je tu Kari Sorjonen?
- Jo, počkej chvíli.

9
00:00:49,200 --> 00:00:54,400
Lasse před rokem přestal učit,
když mu žena

10
00:00:54,480 --> 00:00:57,360
zemřela na náhlou nemoc.

11
00:00:57,440 --> 00:01:00,120
- Kari, někdo tě chce.
- Máme poradu!

12
00:01:00,200 --> 00:01:01,400
Je to Lasse Maasalo.

13
00:01:09,600 --> 00:01:13,920
Promiňte, že jsem nezavolal.
Shořel mi dům.

14
00:01:17,200 --> 00:01:18,120
Zatýkáme vás.

15
00:01:19,600 --> 00:01:21,560
- Za co?
- Máme důvodné podezření.

16
00:01:24,640 --> 00:01:27,200
Důvodné podezření?

17
00:01:27,280 --> 00:01:30,640
Z účasti na trestné činnosti.

18
00:01:33,480 --> 00:01:36,720
Nic na mě nemáte, nebo snad ano?

19
00:01:37,240 --> 00:01:40,240
V klidu.

20
00:01:41,160 --> 00:01:43,480
Nekladu odpor.

21
00:02:33,800 --> 00:02:36,400
KONCOVÁ HRA
ČÁST DRUHÁ

22
00:02:41,240 --> 00:02:43,880
Jak dlouho kouříš?

23
........