1
00:00:05,485 --> 00:00:08,405
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,245 --> 00:00:20,725
Niko! Niko!

3
00:00:21,565 --> 00:00:23,085
Do prdele!

4
00:00:23,165 --> 00:00:26,205
- Proč jste ho pustila?
- Mohla to být Nikova zbraň.

5
00:00:26,285 --> 00:00:30,205
- Zavolejte někomu uvnitř.
- Nahrávejte hovor.

6
00:00:31,725 --> 00:00:33,725
Je tam někdo další?

7
00:00:34,805 --> 00:00:36,045
Ne.

8
00:00:36,125 --> 00:00:38,525
Jdi tam. Běž.

9
00:00:42,085 --> 00:00:43,165
Koljo!

10
00:00:43,845 --> 00:00:45,845
Nikdo tu není.

11
00:00:48,405 --> 00:00:53,525
Musím to zvednout a říct jim,
že nikdo nezemřel.

12
00:00:53,605 --> 00:00:55,485
Niko musí do nemocnice.

13
00:00:56,365 --> 00:00:58,525
<i>Co se děje?</i>

14
00:00:59,845 --> 00:01:01,965
Slyšíte mě?

15
00:01:02,525 --> 00:01:04,485
<i>Co se děje?</i>

16
00:01:05,045 --> 00:01:07,605
Štěnice už funguje.

17
00:01:07,685 --> 00:01:08,685
<i>Kari.</i>

18
00:01:09,845 --> 00:01:11,405
Tady Vera.

19
00:01:12,365 --> 00:01:14,565
Řekni mi, co se děje.

20
00:01:14,645 --> 00:01:18,285
Niko Uusitalo byl postřelen do břicha.

21
00:01:19,565 --> 00:01:22,005
Je při vědomí.

22
00:01:22,085 --> 00:01:26,085
Zavolejte sanitku.
Za chvíli vám zavolám zpátky.

23
00:01:27,405 --> 00:01:34,285
Musíme odtud Nika okamžitě dostat živého,
nebo vás obviní z vraždy.

24
00:01:35,725 --> 00:01:38,405
Potřebujeme sanitku, rychle!
........