1
00:00:01,085 --> 00:00:03,713
TENOCHTITLÁN, ROK 1520

2
00:00:04,181 --> 00:00:06,205
Hernán Cortés zajal císaře Moctezumu.

3
00:00:06,257 --> 00:00:07,988
Má v plánu ovládnout město,

4
00:00:08,054 --> 00:00:10,256
ale z pobřeží přicházejí
znepokojivé zprávy.

5
00:00:10,428 --> 00:00:12,852
Ve Veracruzu se právě vylodila
armáda španělských vojáků

6
00:00:12,909 --> 00:00:14,724
pod velením Pánfila de Narváeze.

7
00:00:14,783 --> 00:00:16,685
Jejich úkolem je zatknout Cortése.

8
00:00:28,470 --> 00:00:29,470
Vojáku.

9
00:00:31,420 --> 00:00:32,620
Máš všechno?

10
00:00:32,743 --> 00:00:35,203
Arkebuzíři, připraveni?
Dobře!

11
00:00:36,007 --> 00:00:37,047
Máš všechno?

12
00:00:38,652 --> 00:00:39,720
Kapitáne!

13
00:00:40,808 --> 00:00:41,818
Kde je?

14
00:00:42,454 --> 00:00:43,454
Nechce odejít.

15
00:00:46,392 --> 00:00:47,472
Bernale.

16
00:00:48,850 --> 00:00:50,570
Tu máš, přinese ti štěstí.

17
00:01:00,783 --> 00:01:01,853
Marino.

18
00:01:02,778 --> 00:01:03,788
Musíme odejít.

19
00:01:04,790 --> 00:01:06,050
Proč musíš jít?

20
00:01:06,760 --> 00:01:09,010
Proč musíš bojovat se Španěly?

21
00:01:09,326 --> 00:01:10,836
I když jsou to Španělé,

22
00:01:11,777 --> 00:01:13,027
jsou to mí nepřátelé.

23
00:01:13,282 --> 00:01:16,372
Musíš svěřovat správu
města Alvaradovi?

24
00:01:16,834 --> 00:01:18,864
- Vím, co dělám.
- Ne, nevíš.
........