1
00:01:22,792 --> 00:01:24,169
A akce!

2
00:01:25,795 --> 00:01:29,257
Drahý Roberte, zdraví Adrian Veidt.

3
00:01:29,799 --> 00:01:32,927
Pokud byly mé instrukce
striktně dodrženy,

4
00:01:33,011 --> 00:01:36,306
dnes máme 21. ledna 1993

5
00:01:36,389 --> 00:01:40,602
a vy jste právě složil přísahu.

6
00:01:40,685 --> 00:01:44,481
Dovolte, abych byl jedním
z vůbec prvních gratulantů,

7
00:01:44,564 --> 00:01:47,066
prezidente Redforde.

8
00:01:48,276 --> 00:01:54,282
Pane, nahrávám tuto zprávu
1. listopadu 1985,

9
00:01:54,365 --> 00:01:57,285
tudíž sedm let v minulosti.

10
00:01:57,660 --> 00:02:00,497
Jak jsem mohl s naprostou
přesností předpovědět,

11
00:02:00,580 --> 00:02:03,333
kdy se stanete prezidentem?

12
00:02:03,416 --> 00:02:07,212
Inu, nebyla to předpověď.

13
00:02:07,295 --> 00:02:11,382
No nic. Můžeme? Akce.

14
00:02:12,717 --> 00:02:16,054
Inu, nebyla to předpověď,
nýbrž můj plán.

15
00:02:17,972 --> 00:02:22,811
Zde v roce 1985 se blíží konec.

16
00:02:23,603 --> 00:02:28,149
Jaderný holokaust z rukou Spojených
států a Ruska je na spadnutí.

17
00:02:28,233 --> 00:02:31,402
S tím jsem naštěstí počítal též.

18
00:02:32,403 --> 00:02:35,824
Zánik lidstva nelze
zažehnat ničím jiným

19
00:02:35,907 --> 00:02:40,078
než zbraní mocnější
než atomová bomba.

20
00:02:40,161 --> 00:02:43,414
Onou zbraní jest strach.

21
00:02:43,498 --> 00:02:48,002
A já, pane prezidente,
jsem jeho strůjcem.

22
00:04:12,629 --> 00:04:16,549
Hodlám vyplout vstříc dujícím
větrům a rozbouřeným vlnám.

23
00:04:23,097 --> 00:04:25,850
........