1
00:01:16,792 --> 00:01:18,169
A akce!

2
00:01:19,795 --> 00:01:23,257
Drahý Roberte, zdraví Adrian Veidt.

3
00:01:23,799 --> 00:01:26,927
Pokud byly mé instrukce
striktně dodrženy,

4
00:01:27,011 --> 00:01:30,306
dnes máme 21. ledna 1993

5
00:01:30,389 --> 00:01:34,602
a vy jste právě složil přísahu.

6
00:01:34,685 --> 00:01:38,481
Dovolte, abych byl jedním
z vůbec prvních gratulantů,

7
00:01:38,564 --> 00:01:41,066
prezidente Redforde.

8
00:01:42,276 --> 00:01:48,282
Pane, nahrávám tuto zprávu
1. listopadu 1985,

9
00:01:48,365 --> 00:01:51,285
tudíž sedm let v minulosti.

10
00:01:51,660 --> 00:01:54,497
Jak jsem mohl s naprostou
přesností předpovědět,

11
00:01:54,580 --> 00:01:57,333
kdy se stanete prezidentem?

12
00:01:57,416 --> 00:02:01,212
Inu, nebyla to předpověď.

13
00:02:01,295 --> 00:02:05,382
No nic. Můžeme? Akce.

14
00:02:06,717 --> 00:02:10,054
Inu, nebyla to předpověď,
nýbrž můj plán.

15
00:02:11,972 --> 00:02:16,811
Zde v roce 1985 se blíží konec.

16
00:02:17,603 --> 00:02:22,149
Jaderný holokaust z rukou Spojených
států a Ruska je na spadnutí.

17
00:02:22,233 --> 00:02:25,402
S tím jsem naštěstí počítal též.

18
00:02:26,403 --> 00:02:29,824
Zánik lidstva nelze
zažehnat ničím jiným

19
00:02:29,907 --> 00:02:34,078
než zbraní mocnější
než atomová bomba.

20
00:02:34,161 --> 00:02:37,414
Onou zbraní jest strach.

21
00:02:37,498 --> 00:02:42,002
A já, pane prezidente,
jsem jeho strůjcem.

22
00:04:06,629 --> 00:04:10,549
Hodlám vyplout vstříc dujícím
větrům a rozbouřeným vlnám.

23
00:04:17,097 --> 00:04:19,850
........