1
00:00:09,780 --> 00:00:11,770
<i>Všetkým hliadkam.
Všetkým hliadkam.</i>

2
00:00:11,820 --> 00:00:14,530
<i>Urgentná výzva, hlásený útok.</i>

3
00:00:14,580 --> 00:00:17,570
<i>Lokalita pláž East Pier.
Ohláste sa, prosím.“</i>

4
00:00:17,620 --> 00:00:22,260
<i>Dispečing, tu je Kilo 220,
prepnite na status päť, prosím.</i>

5
00:00:24,020 --> 00:00:27,570
<i>Stať sa policajtom to je
odvaha a presvedčenie.</i>

6
00:00:27,620 --> 00:00:30,050
<i>Viac ako len zamestnanie,
je to povolanie,</i>

7
00:00:30,100 --> 00:00:32,490
<i>výzva na akciu.</i>

8
00:00:32,540 --> 00:00:35,370
<i>Preto si myslím, že všetci
sme pyšní a plní obdivu</i>

9
00:00:35,420 --> 00:00:38,920
<i>na mužov a ženy,
ktorí tu dnes stoja.</i>

10
00:00:39,580 --> 00:00:42,170
<i>Nepodceňujme odhodlanie
a usilovnú prácu,</i>

11
00:00:42,220 --> 00:00:43,930
<i>ktorá ich pred nás priviedla.</i>

12
00:00:43,980 --> 00:00:46,810
<i>Tvrdý tréning, ktorý im
umožní plniť</i>

13
00:00:46,860 --> 00:00:48,810
<i>povinnosti policajta.</i>

14
00:00:48,860 --> 00:00:50,970
<i>Ich povolanie obnáša náročnú sociálnu</i>

15
00:00:51,020 --> 00:00:53,220
<i>a morálnu zodpovednosť.</i>

16
00:00:53,444 --> 00:00:55,744
VSTUPUJETE NA NUDISTICKÚ PLÁŹ

17
00:00:56,100 --> 00:00:59,780
Títo policajti budú
v strede našich komunít.

18
00:01:00,940 --> 00:01:04,210
V prvej línii, či už budú
reagovať na okolie,

19
00:01:04,260 --> 00:01:06,690
alebo poskytovať pomoc,

20
00:01:06,740 --> 00:01:10,280
pôsobiac ako základný kameň
nášho súdneho systému.

21
00:01:11,180 --> 00:01:13,290
<i>Denne sa ocitnú
v extrémnych situáciách</i>

22
00:01:13,340 --> 00:01:15,090
<i> pri jednaniach s ľuďmi,</i>
........