1
00:00:00,000 --> 00:00:03,127
- <i>Viděli jste...</i>
- Ten pohled znám.

2
00:00:03,128 --> 00:00:05,838
- Jak se jmenuje?
- Rebecca, je z Washingtonu.

3
00:00:05,839 --> 00:00:08,271
V sobotu večer máme nějakou akci.

4
00:00:08,296 --> 00:00:11,718
Setkání nad vínem nebo co.
Nechtěl bys mi dělat společnost?

5
00:00:11,743 --> 00:00:14,022
Se tam nemůžete bez
postranních motivů ani napít.

6
00:00:14,023 --> 00:00:16,122
Ale když je nezpracuješ ty,
zpracují oni tebe.

7
00:00:16,147 --> 00:00:19,035
- Usiloval bych o praporčíka.
- Chtěl jsi velet vlastnímu týmu,

8
00:00:19,060 --> 00:00:21,870
- co tě znám, Rayi.
- Musím se postarat o rodinu.

9
00:00:21,871 --> 00:00:24,216
- Ta je mi přednější.
- Hlavně teď nevybočuj z řady.

10
00:00:24,241 --> 00:00:26,605
- Nerad bych, aby tvé úsilí
přišlo vniveč. - Rozumím.

11
00:00:26,630 --> 00:00:30,645
- Štve mě, co teď musím udělat.
- Co? - Říct ti, že tě mám rád.

12
00:00:31,060 --> 00:00:33,785
- Patříš sem k nám.
- Časy se mění.

13
00:00:33,810 --> 00:00:36,755
- Proč? Protože jsi důstojník?
- Napij se a... - Odpal.

14
00:00:36,780 --> 00:00:39,395
- Uklidni se. - Řekla jsem,
abyste mi dali pokoj!

15
00:00:41,987 --> 00:00:44,051
To byla velká chyba, slečno.

16
00:00:48,157 --> 00:00:50,183
DHÁKA, BANGLADÉŠ

17
00:01:35,030 --> 00:01:36,622
Mějte se.

18
00:01:52,036 --> 00:01:53,936
Kolikrát ti to máme říkat?

19
00:01:54,007 --> 00:01:55,707
Dávej pozor!

20
00:01:56,699 --> 00:01:58,356
Padej!

21
00:02:07,675 --> 00:02:11,175
<i><b>Překlad: Malkivian
Korekce: Kubc6a</b></i>

22
00:02:11,199 --> 00:02:13,199
........