1
00:00:07,542 --> 00:00:10,500
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,583 --> 00:00:18,333
<i>Ciri.</i>

3
00:01:07,500 --> 00:01:08,417
Daro?

4
00:01:20,500 --> 00:01:21,333
Prosím...

5
00:01:22,375 --> 00:01:23,208
neubližujte mi.

6
00:01:23,292 --> 00:01:24,750
[starší mluva] Buďte ve střehu.

7
00:01:26,583 --> 00:01:27,583
Ztratila jsem se.

8
00:01:28,500 --> 00:01:30,083
Nevím, jak jsem se sem dostala.

9
00:01:38,958 --> 00:01:39,792
Prosím.

10
00:01:46,333 --> 00:01:49,292
[starší mluva]
Jestli se dá na útěk... zabijte ji.

11
00:01:54,333 --> 00:01:55,625
Kam mě to vedete?

12
00:01:56,750 --> 00:01:58,875
Musím najít Daru. Prosím!

13
00:02:14,000 --> 00:02:15,333
Jak se jmenuješ?

14
00:02:17,583 --> 00:02:18,417
Fiona.

15
00:02:20,458 --> 00:02:23,000
- Kde jsem? Jak jsem...
- Jsi v Brokilonu.

16
00:02:25,292 --> 00:02:26,208
Pojď za mnou.

17
00:02:41,625 --> 00:02:42,625
Já vám nelžu!

18
00:02:44,000 --> 00:02:46,042
Fakt to sežralo celou vesnici.

19
00:02:46,917 --> 00:02:48,208
Ani kůstka nezbyla!

20
00:02:49,542 --> 00:02:51,542
Nedívejte se na mě tak, poserové.

21
00:02:52,250 --> 00:02:54,000
Proto jsme ho museli zavolat...

22
00:02:55,625 --> 00:02:56,875
Bílýho vlka!

23
00:02:58,500 --> 00:03:01,292
Stál uprostřed toho zamrzlýho jezera,

24
00:03:01,875 --> 00:03:04,000
jako by věděl, že si to pro něj jde.

25
00:03:05,958 --> 00:03:07,833
........