1
00:00:07,416 --> 00:00:10,666
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,625 --> 00:00:14,041
<i>Má lásko, jsem sláb a v pokušení.</i>

3
00:00:15,000 --> 00:00:17,416
<i>Je-li však tato cesta souzena mně,</i>

4
00:00:17,708 --> 00:00:19,416
<i>přivítám svůj trest</i>

5
00:00:19,500 --> 00:00:21,375
<i>budu se kát, na mou čest.</i>

6
00:00:21,875 --> 00:00:26,833
<i>Má nádherná popravčí i soudkyně.</i>

7
00:00:28,000 --> 00:00:29,750
<i>Má půvabná popravčí...</i>

8
00:00:30,708 --> 00:00:32,166
<i>Má nádherná popravčí...</i>

9
00:00:33,250 --> 00:00:35,750
Co je lepší? Nádherná, nebo půvabná?

10
00:00:36,708 --> 00:00:39,416
Funguje ta metafora,
nebo je moc intelektuální?

11
00:00:39,958 --> 00:00:40,916
Už je to hodina.

12
00:00:41,750 --> 00:00:43,791
Pohneme, než té stvůře vyhládne.

13
00:00:44,208 --> 00:00:46,833
- Máme dohodu.
- S živým zaklínačem.

14
00:00:47,416 --> 00:00:49,041
Mrtvýmu už nezaplatíme.

15
00:00:49,750 --> 00:00:51,041
<i>Má nádherná popravčí...</i>

16
00:00:52,166 --> 00:00:54,166
A sakra. Hej! Ne!

17
00:00:54,875 --> 00:00:56,708
Nechte toho, nebo...

18
00:00:56,791 --> 00:00:57,791
Nebo co?

19
00:00:58,541 --> 00:00:59,875
Uzpíváš nás k smrti?

20
00:01:00,083 --> 00:01:01,750
Asi jste mu nerozuměli.

21
00:01:02,166 --> 00:01:03,666
Jo! Asi jste mi...

22
00:01:04,375 --> 00:01:05,208
A vy jste kdo?

23
00:01:05,875 --> 00:01:06,708
Nestarej se,

24
00:01:07,333 --> 00:01:08,166
staříku.

25
00:01:09,375 --> 00:01:12,458
........