1
00:00:07,167 --> 00:00:10,625
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:13,542 --> 00:01:15,667
<i>Vezmu si ji, ochráním ji</i>

3
00:01:16,542 --> 00:01:19,125
<i>a slibuju,</i>
<i>že ji bez úhony přivedu zpátky.</i>

4
00:01:56,000 --> 00:01:58,250
Vykradače hrobů pronásleduje neštěstí.

5
00:01:58,333 --> 00:02:01,958
Kdybych byl vykradač,
bral bych si jejich věci, Řezníku.

6
00:02:02,042 --> 00:02:04,708
Kdybych byl řezník, ležel bys mezi nimi.

7
00:02:07,708 --> 00:02:11,708
Vracel jsem se k rodině
a narazil jsem na tyhle nebožáky.

8
00:02:12,167 --> 00:02:14,958
Cintránští uprchlíci. Mrtví nejmíň týden.

9
00:02:15,792 --> 00:02:17,958
Teď je z nich hostina pro havrany.

10
00:02:22,583 --> 00:02:23,667
Pro havrany ne.

11
00:02:25,375 --> 00:02:26,875
- Pro vlky?
- Ne.

12
00:02:28,875 --> 00:02:31,292
S párem rukou navíc bych byl rychlejší.

13
00:02:31,375 --> 00:02:33,833
Pěkně rychle bys měl vzít nohy na ramena.

14
00:02:34,667 --> 00:02:37,500
Pojď, Klepno, zpátky do Kaer Morhen.

15
00:02:37,583 --> 00:02:38,750
Neodcházej!

16
00:02:40,708 --> 00:02:42,125
Podívej se na ty lidi.

17
00:02:42,958 --> 00:02:44,125
Na ty nevinné lidi.

18
00:02:44,458 --> 00:02:45,875
Kvůli čemu umřeli?

19
00:02:46,958 --> 00:02:49,125
Aby mohl mít Nilfgaard víc půdy?

20
00:02:50,917 --> 00:02:53,042
Musíme se polepšit. Dlužíme jim to.

21
00:02:55,167 --> 00:02:56,333
Já už lepší nebudu.

22
00:03:35,792 --> 00:03:37,000
Běž domů.

23
00:03:38,750 --> 00:03:39,792
Pomůžu ti.

24
00:03:40,625 --> 00:03:42,292
Jedno kousnutí tě zabije.

........