1
00:00:06,485 --> 00:00:09,485
AMERIKA JE SVĚTOVOU MOCNOSTÍ
DÍKY INFORMACÍM,

2
00:00:09,565 --> 00:00:12,645
KTERÉ SBÍRAJÍ TŘI OBŘÍ SLEDOVACÍ
SATELITNÍ ZAŘÍZENÍ.

3
00:00:12,725 --> 00:00:16,525
PRVNÍ JE LETECKÁ ZÁKLADNA BUCKLEY
V DENVERU V COLORADU.

4
00:00:17,845 --> 00:00:21,445
DRUHÉ JE MENTWITH HILL V HARROGATE
V YORKSHIRU.

5
00:00:22,645 --> 00:00:24,565
TŘETÍ JE PINE GAP,

6
00:00:24,685 --> 00:00:28,165
PÁR MIL OD MALÉHO MĚSTA HLUBOKO
V AUSTRALSKÉM VNITROZEMÍ...

7
00:00:31,485 --> 00:00:32,805
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

8
00:00:32,885 --> 00:00:35,365
<i>V našem společném zájmu je,</i>
<i>stát při sobě.</i>

9
00:00:35,925 --> 00:00:38,765
<i>Podívejte, Australané tu musí být</i>
<i>pro Australany,</i>

10
00:00:38,845 --> 00:00:40,365
<i>Američané pro Američany.</i>

11
00:00:43,925 --> 00:00:46,005
<i>Svátost našeho spojenectví.</i>

12
00:00:47,645 --> 00:00:50,885
<i>Prosperita bez svobody je jen další formou</i>
<i>chudoby.</i>

13
00:01:05,645 --> 00:01:07,165
<i>Důvěřuj, ale prověřuj.</i>

14
00:01:39,285 --> 00:01:41,525
<i>Jen několik lidí má</i>
<i>administrátorská práva</i>

15
00:01:42,165 --> 00:01:44,845
<i>a nikdo se nepokusil o</i>
<i>neautorizovaný přístup.</i>

16
00:01:45,525 --> 00:01:47,085
<i>Tak se sem virus nedostal.</i>

17
00:01:47,365 --> 00:01:49,045
<i>Byl nahrán jako malá složka</i>

18
00:01:49,125 --> 00:01:51,725
<i>z jednoho z 12 000 počítačů na základně.</i>

19
00:01:52,285 --> 00:01:55,125
Pokud nebudeme mít štěstí,
budu muset projít

20
00:01:55,205 --> 00:01:59,845
každý zvlášť, abych zjistil, který to byl,
a jak se do něj virus dostal.

21
00:02:02,565 --> 00:02:05,405
- Co je nového?
- Jen se bavíme o politice.

22
00:02:05,885 --> 00:02:09,805
<i>Pokud by u toho bylo možné grilovat,</i>
........