1
00:00:23,966 --> 00:00:25,190
Víme o co tu jde?

2
00:00:25,191 --> 00:00:27,337
Ne. Asi jim nejsme
dost dobrý.

3
00:00:27,338 --> 00:00:29,874
Nepřipadá ti David
trochu mimo?

4
00:00:32,398 --> 00:00:34,866
-Cože?
- Kristen, co se děje?

5
00:00:34,867 --> 00:00:37,269
Oba se zdáte duchem
nepřítomný.

6
00:00:37,270 --> 00:00:39,271
Ne, já jen...

7
00:00:39,272 --> 00:00:41,640
Občas se divím,
proč to vlastně dělám.

8
00:00:41,641 --> 00:00:43,608
A co bys dělala
jinýho?

9
00:00:43,609 --> 00:00:45,534
To nevím.

10
00:00:45,535 --> 00:00:47,712
Manžel navrhuje,
abych zase začala lézt.

11
00:00:47,713 --> 00:00:50,282
Vážně? To mi hlava nebere.

12
00:00:50,283 --> 00:00:52,948
Tady alespoň držíš
Davida při smyslech..

13
00:00:52,949 --> 00:00:54,410
Zavolali jejich rodiče.

14
00:00:54,411 --> 00:00:58,290
Chtěl jsem jen
trochu pomoci škole.

15
00:00:58,736 --> 00:01:00,870
O co tu jde?

16
00:01:05,532 --> 00:01:06,817
Jak dlouho už to trvá?

17
00:01:06,818 --> 00:01:09,668
- Dvě hodiny.
- Bez přestávky?

18
00:01:09,669 --> 00:01:12,070
Přestanou, když jim řeknu,
ale pak zase začnou.

19
00:01:12,344 --> 00:01:13,468
A co přesně se děje?

20
00:01:13,493 --> 00:01:15,373
Tohle jsou Davidovo
spolupracovníci.

21
00:01:15,374 --> 00:01:17,719
Asi bude lepší,
když si s nimi promluví.

22
00:01:17,744 --> 00:01:19,745
Tudy.
........