1
00:00:06,089 --> 00:00:09,009
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:15,909 --> 00:01:18,912
<i>Když chceš provést vzpouru,</i>
<i>musíš vědět pár věcí.</i>

3
00:01:19,037 --> 00:01:20,706
<i>Zaprvé: Kolik máš času?</i>

4
00:01:20,789 --> 00:01:21,623
<i>Moc ne.</i>

5
00:01:21,707 --> 00:01:24,167
<i>Jakmile robot ten motor umístí,</i>

6
00:01:24,251 --> 00:01:26,712
<i>Hastings nechá všechny na té planetě.</i>

7
00:01:26,795 --> 00:01:28,630
<i>Zadruhé: Stanov si cíl.</i>

8
00:01:28,755 --> 00:01:31,383
<i>Můstek. Odjinud se loď ovládat nedá.</i>

9
00:01:31,466 --> 00:01:33,135
<i>Zatřetí: Překážky.</i>

10
00:01:33,218 --> 00:01:36,388
<i>Nepočítaně, ale začneme se zabezpečením.</i>

11
00:01:36,471 --> 00:01:40,934
Posádka je minimalizovaná.
Na palubě je jen 18 lidí od ochranky.

12
00:01:41,018 --> 00:01:44,104
Jen 18. Jak jich zneškodníme 18?
Jsou trénovaní.

13
00:01:44,187 --> 00:01:46,273
Nemusíme všechny. Stačí jednoho.

14
00:01:46,690 --> 00:01:47,524
Tohoto.

15
00:01:48,108 --> 00:01:50,235
Bude ozbrojen. Musíš být připravená.

16
00:01:51,653 --> 00:01:53,030
Počkat, proč já?

17
00:01:55,866 --> 00:02:00,704
Víte, že můžete někoho přemoct,
aniž byste se ho dotkli?

18
00:02:00,787 --> 00:02:02,539
- Jak?
- Najděte jeho slabinu.

19
00:02:02,623 --> 00:02:03,874
Každý nějakou má.

20
00:02:03,957 --> 00:02:07,711
- Stačí jen trochu hledat a najít ji.
- Samantha...

21
00:02:08,045 --> 00:02:10,213
Její otec dělal na lodi ochranku.

22
00:02:10,714 --> 00:02:13,508
Nebo o něm možná něco ví její máma.

23
00:02:14,259 --> 00:02:16,094
Mohla byste s nimi promluvit.

24
00:02:17,346 --> 00:02:19,806
........