1
00:00:17,059 --> 00:00:18,519
Připravte poslední let.

2
00:00:18,602 --> 00:00:19,978
Můžeme zbourat stan.

3
00:00:20,062 --> 00:00:21,688
Blíží se sem <i>Jupiter.</i>

4
00:00:22,689 --> 00:00:23,690
To nedává smysl.

5
00:00:25,108 --> 00:00:25,943
Kdo je to?

6
00:00:26,026 --> 00:00:28,445
Má označení <i>Jupiter 2. </i>
Loď Robinsonových.

7
00:00:30,405 --> 00:00:31,657
<i>Jupitere 2,</i> slyšíte?

8
00:00:32,407 --> 00:00:33,867
<i>Jupitere 2,</i> ozvěte se.

9
00:00:35,369 --> 00:00:36,537
Co to sakra děláte?

10
00:00:50,384 --> 00:00:51,760
Už jsi to zahlédl?

11
00:00:52,970 --> 00:00:53,845
Ne.

12
00:00:55,138 --> 00:00:55,973
Ještě ne.

13
00:00:56,306 --> 00:00:57,516
Takže co?

14
00:00:57,599 --> 00:00:59,935
Najdeme značku, na kterou dát Strašáka,

15
00:01:00,018 --> 00:01:02,104
ustoupíme do bezpečné vzdálenosti

16
00:01:02,980 --> 00:01:05,607
a budeme koukat, jak ho blesky uzdravují?

17
00:01:06,149 --> 00:01:06,984
Pravděpodobně.

18
00:01:07,609 --> 00:01:10,237
Robot mi moc podrobné pokyny nedal.

19
00:01:14,074 --> 00:01:14,908
Tady to je.

20
00:01:41,852 --> 00:01:44,062
Je to dobré. Jsi doma.

21
00:01:44,146 --> 00:01:45,981
Aspoň teda myslím.

22
00:01:46,273 --> 00:01:47,774
Je to divná nemocnice.

23
00:01:50,360 --> 00:01:51,653
Jak mu je?

24
00:01:53,822 --> 00:01:55,240
Už má jen dvě světla.

25
00:02:05,667 --> 00:02:07,252
Dáme všechno do pořádku.
........