1
00:00:06,780 --> 00:00:08,760
<i>Pokud se na tohle díváte,</i>

2
00:00:09,890 --> 00:00:12,050
<i>tak to nejspíš znamená,
že jsem zemřel.</i>

3
00:00:13,400 --> 00:00:15,910
<i>Sarah, Wendelle, Charlie.</i>

4
00:00:16,740 --> 00:00:19,000
<i>Musíte vykonat to,
co já nedokázal.</i>

5
00:00:20,690 --> 00:00:22,690
<i>Vězte však, že já to zkusil.</i>

6
00:01:37,710 --> 00:01:39,710
Nazdárek, kočičko.

7
00:01:52,380 --> 00:01:56,160
Neunáhlete se, Danieli.

8
00:01:57,540 --> 00:02:00,220
Vím, že jste na mě alergický.
To, že mě tu slyšíte a vidíte,

9
00:02:00,270 --> 00:02:04,290
znamená, že mě chcete
bezesporu na místě zastřelit.

10
00:02:04,300 --> 00:02:08,690
Možná i proti své vůli,
ale bral byste to jako sebeobranu.

11
00:02:09,960 --> 00:02:14,110
Mohli bychom tedy
nedělat ukvapené závěry?

12
00:02:15,290 --> 00:02:19,160
Pořád moc žvaníte, Victore.

13
00:02:20,200 --> 00:02:22,000
Otočte se.

14
00:02:22,400 --> 00:02:24,250
Pomalu.

15
00:02:25,690 --> 00:02:27,560
Nemám u sebe žádnou zbraň.

16
00:02:33,140 --> 00:02:36,760
- Smýček si vás oblíbil.
- Nejspíš ví, kdo je dobrý.

17
00:02:36,960 --> 00:02:38,980
Pro něj je dobrý
i jeho vlastní zadek.

18
00:02:39,870 --> 00:02:43,940
- Věděl jste, že tu jsem?
- Ano. - Tak proč tu jste?

19
00:02:44,180 --> 00:02:47,600
Vím, že se naše cesty rozešly
za ne zrovna dobrých podmínek,

20
00:02:47,650 --> 00:02:49,960
ale vše se změnilo.
Už ne...

21
00:02:54,020 --> 00:02:56,140
Někdy nezakopnou.

22
00:02:59,140 --> 00:03:01,850
- Chápu.
- Pojďte dovnitř.

........