1
00:00:06,670 --> 00:00:08,980
<i>Vezměte si, co chcete.
Nechte tu, co chcete.</i>

2
00:00:09,010 --> 00:00:13,410
<i>Tehdy to bylo jiné.
Utíkal jsem, Al.</i>

3
00:00:13,560 --> 00:00:15,720
<i>Před čím?</i>

4
00:00:15,760 --> 00:00:18,120
<i>- Před čím jsi...
- Před lidmi.</i>

5
00:00:19,450 --> 00:00:23,410
<i>Byli to lidé.
Někdo mi kdysi pomohl.</i>

6
00:00:25,210 --> 00:00:27,760
<i>A přesně o tom tohle je.</i>

7
00:00:36,250 --> 00:00:39,830
<i>- A já jen všechny likvidovala.
- Jak to myslíš?</i>

8
00:00:40,250 --> 00:00:44,230
<i>Jakože jsem všechny zabíjela.
Umanula jsem si, že umím jen to.</i>

9
00:00:44,430 --> 00:00:46,900
<i>Tím jsem všem pomáhala,
v tom jsem byla dobrá.</i>

10
00:00:47,720 --> 00:00:50,580
<i>Pak jsem si to rozmyslela.</i>

11
00:00:52,560 --> 00:00:57,320
<i>Uvědomila jsem si,
co musím dělat.</i>

12
00:00:57,610 --> 00:00:59,870
<i>Pomáhat ostatním.</i>

13
00:01:00,320 --> 00:01:02,610
<i>Byla jsi tam, Al.
Viděla jsi, jak na tom jsem.</i>

14
00:01:02,720 --> 00:01:05,830
<i>V tom skladišti jsem měl
strávit zbytek svého života.</i>

15
00:01:05,900 --> 00:01:08,450
<i>Sám, s tím kocourem.</i>

16
00:01:09,030 --> 00:01:11,700
<i>Tohle je lepší, mnohem lepší.</i>

17
00:01:11,760 --> 00:01:16,900
<i>Každé ráno si
vzpomenu na to, čeho lituju.</i>

18
00:01:17,900 --> 00:01:22,210
<i>S touto zátěží pak zahájím nový den.</i>

19
00:01:22,340 --> 00:01:25,030
<i>"Co uděláš s časem, který ti zbývá?"</i>

20
00:01:25,210 --> 00:01:27,500
<i>Přesně na to se ptám.</i>

21
00:01:30,300 --> 00:01:33,100
<i>Vesmír nás zasadil
do nejistých podmínek.</i>

22
00:01:33,180 --> 00:01:37,940
<i>Je to však užitečný.
Stávají se z nás jiní lidé.</i>
........