1
00:01:50,276 --> 00:01:52,446
Běž, Togo!

2
00:01:55,657 --> 00:01:57,827
Hodnej! Hodnej!

3
00:02:04,791 --> 00:02:05,791
Nech je!

4
00:02:11,965 --> 00:02:13,675
Nech je!

5
00:02:30,358 --> 00:02:31,358
Hodnej.

6
00:02:42,078 --> 00:02:43,198
<i>Dobrá práce, Togo!</i>

7
00:02:44,164 --> 00:02:45,174
Dobrá práce!

8
00:02:45,749 --> 00:02:48,629
Doma na vás čeká žrádlo
a teplé pelechy.

9
00:02:51,129 --> 00:02:54,049
Dobrá, Togo! Běž!

10
00:02:55,035 --> 00:02:59,235
NOME, ALJAŠKA
24. LEDNA, 1925

11
00:03:28,041 --> 00:03:29,961
Vypukla záškrtová epidemie.

12
00:03:30,043 --> 00:03:31,043
Jak je to dlouho?

13
00:03:31,127 --> 00:03:33,167
- Víc jak týden.
- Constance?

14
00:03:33,254 --> 00:03:34,264
Je v pořádku.

15
00:03:35,173 --> 00:03:36,383
Postihlo to hlavně děti.

16
00:03:37,384 --> 00:03:38,394
Pět jich umřelo.

17
00:03:39,010 --> 00:03:40,140
Nech je jim zem lehká.

18
00:03:40,220 --> 00:03:41,930
U nás jich je 20 nakažených.

19
00:03:42,639 --> 00:03:44,929
Další mohou být ve vesnicích Inuitů.

20
00:03:46,059 --> 00:03:47,769
Ve Fairbanks mají sérum.

21
00:03:47,852 --> 00:03:50,612
Neví ale, jak ho dostat sem.

22
00:03:53,149 --> 00:03:56,649
Všichni jsou u Dextera,
shánějí se po tobě.

23
00:04:00,949 --> 00:04:02,119
Běžte!

24
00:04:05,000 --> 00:04:07,460
<i>Vypukla nám zde epidemie.</i>

........