1
00:00:12,929 --> 00:00:16,565
<i>[Všechny postavy, události,
organizace a souvislosti jsou fiktivní]</i>

2
00:00:16,733 --> 00:00:20,105
<i>[1. díl]</i>

3
00:01:13,056 --> 00:01:15,155
<i>[100 procent kyseliny uhličité]</i>

4
00:01:15,358 --> 00:01:17,395
<i>[Tohle je pravé pivo]</i>

5
00:01:42,786 --> 00:01:47,090
Ano. Článek bude zveřejněn
brzy ráno kolem sedmé.

6
00:01:47,090 --> 00:01:48,202
Ale řekl jsem Despatchi,

7
00:01:48,203 --> 00:01:50,520
že propletené prsty
neznamenají, že spolu chodí.

8
00:01:50,527 --> 00:01:52,790
A aby se zeptali kohokoliv,
koho potkají na ulici.

9
00:01:52,796 --> 00:01:55,190
A pokud se podíváte pozorně,
nejsou vzájemně propletené.

10
00:01:55,198 --> 00:01:57,200
Drží vás za zápěstí.

11
00:01:57,200 --> 00:02:00,330
Takže jsem řekl, že spolu očividně
nechodíte. Důrazně jsem to popřel

12
00:02:00,337 --> 00:02:03,218
a došli jsme k závěru,
že vy dva jste dobří přátelé,

13
00:02:03,219 --> 00:02:04,305
kteří spolu špásují.

14
00:02:05,408 --> 00:02:07,040
Tomu říkáte, špásují?

15
00:02:07,043 --> 00:02:10,410
Ano. Řekl jsem jim, že jste si velmi
blízcí, takže obvykle bláznivě...

16
00:02:10,413 --> 00:02:13,285
Chci říct, že si vy dva
takhle obvykle vyrážíte.

17
00:02:23,760 --> 00:02:25,795
<i>[Ti dva spolu určitě chodí]</i>

18
00:02:27,898 --> 00:02:29,595
Správně.

19
00:02:29,733 --> 00:02:31,405
Byli jsme si blízcí.

20
00:02:32,068 --> 00:02:33,935
Akorát, že už to skončilo.

21
00:02:37,941 --> 00:02:40,915
<i>[Nechte mě prostě jít domů, prosím.]</i>

22
00:02:40,944 --> 00:02:42,440
Dobře.

23
00:02:42,445 --> 00:02:45,110
Stalo se to,
........