1
00:00:07,167 --> 00:00:10,625
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:56:49,542 --> 00:56:54,917
<i>Volání Bílého vlka</i>

3
00:56:55,500 --> 00:57:00,500
<i>zní nejhlasitěji za úsvitu.</i>

4
00:57:01,667 --> 00:57:07,042
<i>Volání jeho srdce kamenného,</i>

5
00:57:07,833 --> 00:57:13,958
<i>plné samoty a zmaru.</i>

6
00:57:15,667 --> 00:57:19,958
<i>Narozen v Kaer Morhen,</i>

7
00:57:20,292 --> 00:57:24,208
<i>narozen nemilovaný.</i>

8
00:57:25,167 --> 00:57:29,625
<i>Píseň Bílého vlka</i>

9
00:57:29,708 --> 00:57:33,958
<i>je chladná jako sníh čerstvě spadaný.</i>

10
00:57:36,292 --> 00:57:41,083
<i>Nedívej se na něj,</i>

11
00:57:41,167 --> 00:57:45,125
<i>nebo ocel či stříbro tasí.</i>

12
00:57:46,375 --> 00:57:50,917
<i>Netiskni se na jeho hruď,</i>

13
00:57:51,000 --> 00:57:56,417
<i>ani rty jeho bol neuhasí.</i>

14
00:57:59,417 --> 00:58:03,542
<i>Neupírej na něj pohled,</i>

15
00:58:03,625 --> 00:58:08,625
<i>nebo tě jeho čepel políbí.</i>

16
00:58:08,708 --> 00:58:13,375
<i>Neotevírej mu své srdce,</i>

17
00:58:13,750 --> 00:58:18,708
<i>ani rty jeho bol nezmírní.</i>

18
00:58:18,792 --> 00:58:21,542
<i>Protože píseň</i>

19
00:58:21,625 --> 00:58:27,000
<i>Bílého vlka</i>

20
00:58:28,375 --> 00:58:33,083
<i>člověk vždy</i>

21
00:58:33,167 --> 00:58:36,042
<i>zpívá sám.</i>

22
00:58:36,125 --> 00:58:38,375
Překlad titulků: Eliška K. Vítová

........