1
00:00:19,320 --> 00:00:21,800
PŘÍBĚH, JMÉNA, POSTAVY A UDÁLOSTI

2
00:00:21,880 --> 00:00:24,440
VYOBRAZENÉ V TOMTO SERIÁLU
JSOU SMYŠLENÉ.

3
00:00:25,480 --> 00:00:28,200
NETFLIX UVÁDÍ

4
00:00:34,200 --> 00:00:36,840
AVLU JAK PŘEŽÍT DOŽIVOTÍ?

5
00:01:34,320 --> 00:01:38,240
<i>Dvůr. Dlouhá pěšina dlážděná cihlami.</i>

6
00:01:38,640 --> 00:01:44,000
<i>Cihlami o šesti rozích.</i>
<i>Pěšina je jako samotní trestanci.</i>

7
00:01:44,080 --> 00:01:45,680
<i>Nikdy odsud nezmizí.</i>

8
00:01:45,760 --> 00:01:47,960
<i>Tato pevnost tu stojí již 1000 let.</i>

9
00:01:48,040 --> 00:01:50,480
<i>Boj se zubem času zatím nikdo nevyhrál.</i>

10
00:02:00,400 --> 00:02:02,560
...nám dal na vybranou.

11
00:02:02,640 --> 00:02:05,920
„Buď budete dobří, anebo zlí.

12
00:02:07,200 --> 00:02:08,760
Pokud si vyberete dobro,

13
00:02:09,400 --> 00:02:12,480
stanou se z vás vznešené bytosti,“ řekl.

14
00:02:13,320 --> 00:02:16,440
„Je to jen na vás.
Zvolte si svou vlastní cestu.“

15
00:02:28,960 --> 00:02:30,880
Udělejte něco! Nihal!

16
00:02:32,280 --> 00:02:33,600
Doktore, udělejte něco!

17
00:02:33,680 --> 00:02:36,840
Nihal! Nihal!

18
00:02:36,920 --> 00:02:38,920
Murate, rozbiješ okno.

19
00:02:39,000 --> 00:02:40,880
Nihal! Nihal!

20
00:02:49,040 --> 00:02:52,920
- Nihal! Nihal!
- Murate! Murate!

21
00:02:53,000 --> 00:02:55,880
- Uklidni se, nebo to okno rozbiješ.
- Nihal!

22
00:03:02,160 --> 00:03:05,880
Nihal! Neopouštěj mě!

23
00:03:07,480 --> 00:03:08,280
Nihal...

24
00:03:10,840 --> 00:03:12,280
<i>Odpusť nám, Bože.</i>
........