1
00:00:44,181 --> 00:00:45,868
Jojo Betzler.

2
00:00:46,585 --> 00:00:48,057
Deset let.

3
00:00:48,388 --> 00:00:56,391
Dneska během speciálního tréninkového
víkendu rozšíříš řady Jungvolku.

4
00:00:57,806 --> 00:01:01,601
Bude to intenzivní, ale dnes

5
00:01:02,752 --> 00:01:04,631
se staneš mužem.

6
00:01:05,544 --> 00:01:11,727
Přísahám, že věnuji svou energii
a sílu zachránci naší země,

7
00:01:12,210 --> 00:01:13,726
Adolfu Hitlerovi.

8
00:01:14,558 --> 00:01:18,870
Jsem ochoten a připraven
položit za něj svůj život,

9
00:01:19,271 --> 00:01:20,999
k tomu mi dopomáhej Bůh.

10
00:01:20,999 --> 00:01:22,686
Přesně tak.

11
00:01:22,921 --> 00:01:26,678
- Jojo Betzlere, jakou máš mysl?
- Mysl hada.

12
00:01:26,678 --> 00:01:29,950
- A Jojo Betzlere, jaké máš tělo?
- Tělo vlka.

13
00:01:29,950 --> 00:01:32,767
- Jojo Betzlere, jakou máš kuráž?
- Kuráž pantera.

14
00:01:32,767 --> 00:01:36,788
- A Jojo Betzlere, jakou máš duši?
- Duši Němce.

15
00:01:36,962 --> 00:01:38,801
Jsi připraven.

16
00:01:39,744 --> 00:01:41,322
Adolfe?

17
00:01:43,530 --> 00:01:44,901
Myslím, že to nezvládnu.

18
00:01:44,901 --> 00:01:47,812
Was? Samozřejmě, že zvládneš!

19
00:01:47,998 --> 00:01:50,681
Jasně, jsi trochu vychrtlý a neoblíbený

20
00:01:50,681 --> 00:01:53,999
a neumíš si zavázat tkaničky,
ačkoliv ti je už 10 let.

21
00:01:54,103 --> 00:01:58,871
Ale přesto jsi ten nejlepšejší
a nejoddanější Nácek v Německu.

22
00:01:58,871 --> 00:02:01,251
Nehledě na to, že jsi fakt fešák.

23
00:02:01,376 --> 00:02:04,350
Teď vyrazíš ven
........