1
00:00:02,220 --> 00:00:03,350
Ukaž mi cestu

2
00:00:03,430 --> 00:00:04,640
a řekni mi pravdu.

3
00:00:04,720 --> 00:00:06,850
Ukaž mi cestu a řekni mi pravdu.

4
00:00:07,034 --> 00:00:09,413
Ukaž mi cestu a řekni mi pravdu.

5
00:00:09,527 --> 00:00:11,857
Ukaž mi cestu a řekni mi pravdu.

6
00:00:12,321 --> 00:00:14,992
Ukaž mi cestu a řekni mi pravdu.

7
00:00:17,711 --> 00:00:18,971
Zaprvé,

8
00:00:19,950 --> 00:00:25,051
na nebi jsme viděli oblak ohně.

9
00:00:27,470 --> 00:00:28,619
Křičeli jsme.

10
00:00:30,216 --> 00:00:32,178
Bili jsme se do úst,

11
00:00:34,645 --> 00:00:36,525
protože jsme se vyděsili.

12
00:00:38,020 --> 00:00:42,443
Obětovali jsme vám.

13
00:00:46,060 --> 00:00:49,599
Obětovali jsme vám krev,

14
00:00:50,650 --> 00:00:53,867
ale neodpověděli jste nám.

15
00:00:55,280 --> 00:00:59,240
Potom shořel tvůj chrám,
Huitzilopochtli.

16
00:01:08,699 --> 00:01:11,079
Nyní jsou tu další lidé.

17
00:01:12,052 --> 00:01:13,278
Na tento svět

18
00:01:14,379 --> 00:01:19,286
přišli noví obyvatelé.

19
00:01:20,260 --> 00:01:23,380
Copak jste to vy?
Přišli jste si nárokovat, co vám patří?

20
00:01:25,135 --> 00:01:26,805
Znamená toto náš konec?

21
00:01:52,335 --> 00:01:54,123
Odpovězte mi.

22
00:01:57,070 --> 00:02:00,766
Překlad: Mejsy.

23
00:02:49,723 --> 00:02:55,834
<b>HERNÁN S01E05
MOCTEZUMA</b>

24
00:03:10,722 --> 00:03:15,723
TENOCHTITLÁN, O ROK POZDĚJI

25
........