1
00:00:11,100 --> 00:00:15,240
- Ne, ne, ne.
- Pořád můžeš udělat správnou věc.

2
00:00:16,030 --> 00:00:22,120
Chceš, abych zradil svého vlastního bratra.
Bez důkazů, co to sakra děláš?

3
00:00:22,160 --> 00:00:25,080
Prostě najdi ten počítač a přines mi ho.

4
00:00:25,120 --> 00:00:29,130
Žádám tě o to jako přítele,
nikoli jako policistu.

5
00:00:29,170 --> 00:00:33,110
Co tady děláš?
Dej mi to.

6
00:00:35,030 --> 00:00:40,050
Co se stalo tu noc, kdy Johannes zemřel?
Zase jsi začal pít. Bereš drogy.

7
00:00:40,090 --> 00:00:44,020
Jsi můj mladší bratr.
Měl bych tě chránit.

8
00:00:44,060 --> 00:00:47,050
Tak to naprav.
Ochraň mě.

9
00:00:53,090 --> 00:00:54,525
Karle!

10
00:00:55,100 --> 00:01:00,040
- Běž na policii a přiznej se.
- Byla to sebeobrana, Karin.

11
00:01:11,380 --> 00:01:17,470
- Ne.
- Měl Karl nějaké nepřátele?

12
00:01:18,580 --> 00:01:21,510
- Ne, o žádných alespoň nevím.
- Dobře.

13
00:01:24,490 --> 00:01:27,992
Měl v těle hodně různých látek.

14
00:01:29,540 --> 00:01:32,274
Věděla jste, že má problém?

15
00:01:32,520 --> 00:01:35,356
Ano, ale nevím, co za tím bylo.

16
00:01:35,550 --> 00:01:39,263
Možná zase začala recidiva.

17
00:01:42,590 --> 00:01:46,652
Takže vás nenapadá nikdo,
kdo by mu chtěl ublížit?

18
00:01:48,590 --> 00:01:49,959
Ne.

19
00:01:51,380 --> 00:01:53,816
Jeďte do nemocnice a doufejte,
že se brzy probere.

20
00:01:54,314 --> 00:01:59,064
Jen tak získáme informaci,
kdo mu to udělal.

21
00:02:21,510 --> 00:02:23,722
To je ten počítač,
který jsi zabavil?

22
00:02:26,480 --> 00:02:29,460
........