1
00:00:12,933 --> 00:00:15,565
<i>Na některé otázky
nebude snadné odpovědět,</i>

2
00:00:15,589 --> 00:00:19,105
<i>ale máš čas a kdykoliv si
můžeš říct o přestávku, dobře?</i>

3
00:00:19,912 --> 00:00:21,391
<i>Clayi, dnes jsi tady,</i>

4
00:00:21,420 --> 00:00:23,970
<i>abys uvedl
věci o tvém otci na pravou míru.</i>

5
00:00:24,290 --> 00:00:27,571
<i>Nejprve ale,
měl jsi kvůli té nehodě těžký rok.</i>

6
00:00:27,602 --> 00:00:29,330
<i>Jak se s tím vyrovnáváš?</i>

7
00:00:29,966 --> 00:00:31,696
Jo, je to...

8
00:00:34,583 --> 00:00:35,810
Bylo to těžký.

9
00:00:45,397 --> 00:00:48,397
<i>Ve vteřině se všechno změnilo.</i>

10
00:00:57,453 --> 00:01:00,357
<i>Chodí za mnou lidi
a říkají mi, že jsem statečný,</i>

11
00:01:00,650 --> 00:01:02,233
<i>jako bych si mohl vybrat.</i>

12
00:01:03,838 --> 00:01:05,393
<i>Jako bych se mohl uzdravit.</i>

13
00:01:06,966 --> 00:01:08,526
<i>Ale tak to nefunguje.</i>

14
00:01:32,437 --> 00:01:33,967
<i>Tahle židle je jako...</i>

15
00:01:34,435 --> 00:01:36,385
<i>zatracený vězení.</i>

16
00:01:41,451 --> 00:01:44,547
<i>A nejsem si úplně jistý,
co mám sakra dělat.</i>

17
00:01:52,572 --> 00:01:54,134
<i>Můj táta by to věděl.</i>

18
00:02:00,939 --> 00:02:03,346
<i>O to tady jde.
Vždycky tu pro mě byl.</i>

19
00:02:07,357 --> 00:02:08,763
<i>Proto se nemůžu vzdát.</i>

20
00:02:08,998 --> 00:02:11,198
<i>Musím udělat vše pro to,
abych ho našel.</i>

21
00:02:12,252 --> 00:02:13,669
<i>Proto jsem tady.</i>

22
00:02:14,361 --> 00:02:15,937
<i>Proto tohle všechno.</i>

23
00:02:42,616 --> 00:02:46,689
Chci zástupce
ze zákaznické podpory.
........