1
00:00:09,342 --> 00:00:12,171
Ty budeš mým nástupcem,
můj synu.

2
00:00:12,215 --> 00:00:14,739
Nemusíš proti sobě
štvát vládu.

3
00:00:14,782 --> 00:00:16,349
Už takhle máš dost nepřátel.

4
00:00:16,393 --> 00:00:19,178
Díval jsem se, jak lidem
ubližují a nic neudělal.

5
00:00:19,222 --> 00:00:20,832
Vidět tebe, Mayme
a Margaret,

6
00:00:20,875 --> 00:00:23,269
jak tam stojíte společně,
bylo jako nebe na zemi.

7
00:00:23,313 --> 00:00:25,315
Margaret není má
biologická dcera.

8
00:00:25,358 --> 00:00:28,274
Elise je její matka.
Bumpy je Margaretin dědeček.

9
00:00:28,318 --> 00:00:30,798
Potřebuji tvůj souhlas
k legální adopci Margaret.

10
00:00:30,842 --> 00:00:32,496
Nemohu se vzdát
svého dítěte.

11
00:00:32,539 --> 00:00:36,108
Konečně jsem zjistil,
kdo vlastní společnost Bowery Lane.

12
00:00:36,152 --> 00:00:39,111
A jedním z nich je Johnson.

13
00:00:39,155 --> 00:00:41,026
Každý člověk má
svůj odkaz,

14
00:00:41,070 --> 00:00:42,854
ať už chce nebo ne.

15
00:00:42,897 --> 00:00:44,160
Pojedeme
do Kalifornie.

16
00:00:44,203 --> 00:00:45,509
Na tomhle
jsme pracovali.

17
00:00:45,552 --> 00:00:47,032
Konečně je to skutečnost.

18
00:00:47,076 --> 00:00:48,555
To nevidíš, že tě
kvůli ní zabijou?

19
00:00:48,599 --> 00:00:50,253
Mami, zavři sakra pusu!

20
00:00:50,296 --> 00:00:51,950
- Má pravdu.
- Je konec, Teddy.

21
00:00:51,993 --> 00:00:53,430
Raději se tě vzdám,
než abys umřel.

........