1
00:00:10,300 --> 00:00:13,020
O Markusovi jsi měl pravdu.

2
00:00:13,200 --> 00:00:15,400
Víš, co jsem kvůli tomu
musel riskovat?

3
00:00:15,400 --> 00:00:21,800
- Chtěl jsem tě chránit před Benjaminem!
- O čem to mluvíš?

4
00:00:21,800 --> 00:00:25,900
Víme přesně, kde a kdy ses nacházel,
když Johannes zemřel.

5
00:00:25,900 --> 00:00:29,706
- Hodil jsi to na svého vlastního bratra?!
<i>- Určitě se mu uleví.</i>

6
00:00:30,840 --> 00:00:36,180
<i>- Karl je mrtvý. Je to moje chyba.</i>
- Běž se jít na policejní stanici přiznat!

7
00:00:36,180 --> 00:00:39,454
<i>Bude pro všechny lepší,
když zmizím.</i>

8
00:00:40,580 --> 00:00:46,020
- Svědek tvrdí, že viděl Markuse, jak jede za Johannesem.
- Před jeho výslechem si s ním musím promluvit.

9
00:00:46,020 --> 00:00:48,847
Jsi zatčen za smrt Karla Lindmarka.

10
00:00:50,060 --> 00:00:52,940
- Erik zmizel.
- Cože?

11
00:00:53,540 --> 00:00:57,540
Převezli tě!
Chtějí mě zabít!

12
00:01:48,300 --> 00:01:52,029
<i>- Erik zmizel.
- Co myslíš tím "zmizel"?</i>

13
00:01:52,390 --> 00:01:57,257
- Sbalil si všechny věci a utekl.
- Takže nebude vypovídat?

14
00:01:57,420 --> 00:01:59,313
Zřejmě mu na tom nezáleží.

15
00:02:02,780 --> 00:02:05,301
To Erik napadl Karla.

16
00:02:06,820 --> 00:02:10,300
Na místě činu jsem našel stopy
jeho přítomnosti.

17
00:02:10,300 --> 00:02:14,860
Tys zatajil důkazy?
Co jsi ještě zatajil?

18
00:02:14,860 --> 00:02:19,341
- Chtěl jsem, aby se přiznal.
- Ale on místo toho utekl.

19
00:02:20,180 --> 00:02:25,820
Richardssone, sepiš s Peterem formální výpověď.
Pochybuji, že zůstaneš u policie.

20
00:02:27,660 --> 00:02:32,820
- Proč Petere?
- Protože jsem mu věřil.

21
00:02:35,700 --> 00:02:36,936
Vstávej.

........