1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
MAĎARSKO 1897

2
00:00:33,950 --> 00:00:36,630
Máte hlad, pane Harkere?

3
00:00:38,030 --> 00:00:40,710
Ne, nemám.

4
00:00:41,910 --> 00:00:44,150
- Děkuji.
- Tak to si můžeme promluvit.

5
00:00:48,630 --> 00:00:49,750
Jsem sestra Agáta.

6
00:00:50,710 --> 00:00:52,430
Znám tu všechny sestry.

7
00:00:52,830 --> 00:00:54,190
Byla jsem v izolaci.

8
00:00:55,190 --> 00:00:56,870
- Modlení?
- Studovala jsem,

9
00:00:56,950 --> 00:00:59,030
pane Harkere, vás.

10
00:01:00,470 --> 00:01:01,470
Četla jsem záznam

11
00:01:01,550 --> 00:01:03,990
vašeho zajímavého pobytu
v Transylvánii.

12
00:01:04,070 --> 00:01:04,990
Je to pravda.

13
00:01:05,790 --> 00:01:08,190
- Všechno.
- A je tam spousta pravdy.

14
00:01:09,030 --> 00:01:13,230
Sestra Angela říkala,
že jste psal týden dnem a nocí.

15
00:01:14,230 --> 00:01:16,070
Posaďte se, prosím.

16
00:01:22,750 --> 00:01:25,270
- Je to slunce příliš ostré?
- Ne.

17
00:01:26,590 --> 00:01:27,430
Dobře.

18
00:01:28,630 --> 00:01:30,310
To je dobře, ne?

19
00:01:32,710 --> 00:01:34,430
Pojďte dál, drahá.

20
00:01:35,110 --> 00:01:36,310
Budou nás pozorovat.

21
00:01:37,110 --> 00:01:39,270
Asi mi nevěří s mužskou společností.

22
00:01:39,630 --> 00:01:41,710
Tak tu máte garde.

23
00:01:42,710 --> 00:01:46,670
Pane Harkere, nechci být drzá,
ale jak je možné, že stále žijete?

24
........