1
00:00:04,588 --> 00:00:06,588
<i>Ne!</i>

2
00:00:08,307 --> 00:00:09,920
Umíral jsem touhou vás poznat.

3
00:00:11,120 --> 00:00:12,160
Hrabě Drákulo,

4
00:00:14,600 --> 00:00:15,480
jedl jste?

5
00:00:17,200 --> 00:00:18,920
Vyhládlo mi.

6
00:00:19,000 --> 00:00:20,640
- Ještěže jste dvě.
- Ne.

7
00:00:21,280 --> 00:00:23,480
Za žádných okolností tu nejsme dvě.

8
00:00:24,080 --> 00:00:26,520
Dotkněte se Miny a přijdete o mě.

9
00:00:27,120 --> 00:00:29,280
Vím, že nerad pijete krev mrtvých.

10
00:00:29,640 --> 00:00:31,880
Obětujete se pro toto vyděšené dítě?

11
00:00:31,960 --> 00:00:34,640
- Obětovala bych se pro kohokoli.
- Proč?

12
00:00:34,720 --> 00:00:36,080
Nejsem jako vy.

13
00:00:36,760 --> 00:00:40,040
Smyslem mého života není jeho
maximální délka.

14
00:00:40,120 --> 00:00:43,000
Spokojte se s ní, nebo si vemte mě
a něco se naučte.

15
00:00:46,000 --> 00:00:46,920
Běžte.

16
00:00:48,720 --> 00:00:50,240
Tak utíkejte!

17
00:00:56,280 --> 00:00:58,760
Agáto Van Helsingová.

18
00:00:58,840 --> 00:01:01,680
Vás si dlouze vychutnám.

19
00:01:12,320 --> 00:01:13,760
Stanete se mou součástí.

20
00:01:15,640 --> 00:01:19,080
V mých žilách se mnou poplujete
do Nového světa.

21
00:01:20,640 --> 00:01:22,840
Jen pojď, chlapče, přisaj se.

22
00:02:02,240 --> 00:02:03,880
TEMNÝ KOMPAS

23
00:02:20,440 --> 00:02:23,520
O 123 LET POZDĚJI

24
00:03:12,880 --> 00:03:15,080
Kdy jsi přišel? Neslyšela jsem tě.
........