1
00:00:15,280 --> 00:00:17,625
Píšem knihu o Loukauskisovi.

2
00:00:17,775 --> 00:00:21,903
Ak zistil, že dievčatá chceli svedčiť,
nedivím sa, že ich dal zabiť.

3
00:00:22,053 --> 00:00:24,485
Ale ten spôsob...
To sa nepodobá na Loukauskisa.

4
00:00:25,598 --> 00:00:29,635
Kde by si bol, ak by Jean-Louis
vydal knihu, zverejnil video,

5
00:00:29,785 --> 00:00:32,330
a dievčatá boli stále nažive...?

6
00:00:32,640 --> 00:00:36,040
Dostanem 50% podiel v tvojej
banke v Berlíne.

7
00:00:36,160 --> 00:00:37,320
Rozumieš?

8
00:00:37,440 --> 00:00:40,436
- Loukauskisova dcéra.
- Bianca je rovnako stará ako Mária.

9
00:00:40,586 --> 00:00:42,960
- Sú priatelia.
- Kto to je?

10
00:00:43,080 --> 00:00:46,793
Jej snúbenec, Sep.
Knieža Carl Friedrich Septimus.

11
00:00:46,943 --> 00:00:50,765
Poznáte starý inštitút
forenznej medicíny v Antverpách?

12
00:00:50,915 --> 00:00:54,555
Nie raz som tam zašla,
keď som hľadala zmysel života.

13
00:00:54,856 --> 00:01:00,644
Nevieme rozšifrovať váš počítač.
Potrebujeme šifrovací kľúč.

14
00:01:00,794 --> 00:01:05,080
- "Suché listy sa hromadia..."
- Prestaňte! Počúvajte ma!

15
00:01:05,200 --> 00:01:07,440
Vynechali ste dva riadky.

16
00:01:08,000 --> 00:01:11,086
Iba štyria ľudia v BKA vedia,
kto Max naozaj je.

17
00:01:11,236 --> 00:01:16,080
- Páčia sa ti?
- Budeš jeho novým kontaktom?

18
00:01:16,381 --> 00:01:19,170
Myslím, že viete,
kto zabil vašu dcéru.

19
00:01:19,630 --> 00:01:21,621
Chcem ísť domov.

20
00:01:24,240 --> 00:01:27,640
Guľka nepoškodila žiadne životne
dôležité orgány.

21
00:01:27,866 --> 00:01:32,270
"Má narodeniny" povedala po rusky.
A on jej rozumel.

........