1
00:00:12,899 --> 00:00:14,203
Jeden, prosím?

2
00:00:16,555 --> 00:00:17,586
Díky.

3
00:00:38,754 --> 00:00:39,762
Dávejte bacha!

4
00:00:39,787 --> 00:00:40,801
Promiňte.

5
00:00:41,700 --> 00:00:42,660
Tady.

6
00:00:43,873 --> 00:00:44,873
Pro každýho.

7
00:00:44,898 --> 00:00:46,364
Běžte si koupit donut.

8
00:00:46,764 --> 00:00:48,050
To nestačí!

9
00:00:49,393 --> 00:00:50,696
Táhněte!

10
00:00:50,810 --> 00:00:51,997
No tak!

11
00:00:52,191 --> 00:00:55,034
Nevděční hajzlíci!

12
00:02:05,160 --> 00:02:07,116
No tak, no tak.

13
00:02:19,450 --> 00:02:21,829
Vypadáš strašně. Spal jsi?

14
00:02:21,962 --> 00:02:23,493
Je to zlý. Je to zlý.

15
00:02:23,791 --> 00:02:25,935
Našli mě, teda myslím.

16
00:02:26,638 --> 00:02:28,840
- Já už nevím.
- Nemůžu tady být.

17
00:02:29,052 --> 00:02:30,433
Jestli tě sledovali...

18
00:02:30,467 --> 00:02:31,773
Ježíši, však to znáš.

19
00:02:31,808 --> 00:02:33,387
Ne, počkej, počkej, prosím.

20
00:02:33,716 --> 00:02:34,911
Máme si pomáhat.

21
00:02:34,936 --> 00:02:37,966
Pokud s tím půjdeme
na veřejnost, můžeme je zničit.

22
00:02:38,045 --> 00:02:39,885
- Ne.
- Ne, Fatimo, prosím.

23
00:02:39,917 --> 00:02:41,735
Jen tak
můžu chránit svou rodinu.

24
00:02:41,760 --> 00:02:43,945
- Hankie...
- Chceš chránit svou dceru?
........