1
00:00:06,507 --> 00:00:09,468
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,386 --> 00:00:13,055
INSPIROVANÉ SKUTEČNOSTÍ,

3
00:00:13,138 --> 00:00:15,265
ALE NĚKTERÉ SCÉNY, POSTAVY, JMÉNA,

4
00:00:15,349 --> 00:00:17,351
MÍSTA A UDÁLOSTI JSOU SMYŠLENÉ.

5
00:00:24,650 --> 00:00:28,445
- ...to jsou voloviny.
- Po tom, jak mu naložil v šestým kole?

6
00:00:28,529 --> 00:00:30,864
Nebuď hajzl, necháš mě bez koruny.

7
00:00:30,948 --> 00:00:32,616
Neříkej, že tě to bolí.

8
00:00:33,116 --> 00:00:34,868
S tím, co ti platí můj táta?

9
00:00:34,952 --> 00:00:36,912
- Tak tady máš.
- A je to.

10
00:00:36,995 --> 00:00:40,499
Je to šmejd. Měl ho na lopatkách
už od 6. kola.

11
00:00:40,582 --> 00:00:44,753
Nechoď na mě s takovejma kravinama.
Můžeš sázet, ale musíš hodně znát.

12
00:00:44,836 --> 00:00:46,088
Jak bys to moh vědět?

13
00:00:46,171 --> 00:00:48,924
To říkáš ty?
Vždyť prohraješ každou sázku...

14
00:00:50,968 --> 00:00:52,052
No do prdele?

15
00:00:52,135 --> 00:00:53,095
Hej, čuráku!

16
00:00:53,178 --> 00:00:54,513
To je moje kára.

17
00:00:58,225 --> 00:00:59,726
Co? Teď se poser.

18
00:00:59,810 --> 00:01:01,436
Naser si, vole.

19
00:01:02,145 --> 00:01:03,772
Už nejsi tak drsnej.

20
00:01:09,820 --> 00:01:10,654
Omare!

21
00:01:11,446 --> 00:01:12,573
Pomož mi, vole!

22
00:02:01,580 --> 00:02:03,290
Poznáváte toho mladíka?

23
00:02:08,629 --> 00:02:09,921
Jo, je to můj syn.

24
00:03:51,773 --> 00:03:53,692
<i>Já sám to nikdy neviděl.</i>
........