1
00:00:02,000 --> 00:00:05,000
Přeložil Chmeldas

2
00:00:07,258 --> 00:00:09,218
Haló?

3
00:00:12,419 --> 00:00:13,997
Haló?

4
00:00:14,310 --> 00:00:15,975
Ale ne.

5
00:00:16,237 --> 00:00:18,227
- Pamatujete si mě?
- Oh, ano.

6
00:00:18,269 --> 00:00:20,354
-Dlouho jsme se neviděli.
- Oh, ano.

7
00:00:20,396 --> 00:00:23,733
No, byla jsem velmi zaneprázdněna.
Cestování.

8
00:00:24,954 --> 00:00:27,361
- Dáte si kousek?
- Oh, ne, děkuji.

9
00:00:27,403 --> 00:00:28,886
Byla jsem právě kousek odsud,

10
00:00:28,911 --> 00:00:30,948
a myslela jsem si, že se stavím a pozdravím.

11
00:00:30,990 --> 00:00:32,992
- Mě.
- Ano.

12
00:00:37,853 --> 00:00:39,635
- Ahoj. - Ahoj.

13
00:00:41,721 --> 00:00:43,125
Něco dalšího?

14
00:00:43,150 --> 00:00:44,459
Ne.

15
00:00:45,045 --> 00:00:47,006
No, vlastně, když už jsem tady,

16
00:00:47,352 --> 00:00:50,009
Miriam... moje dcera, pamatujete?

17
00:00:50,978 --> 00:00:54,054
Její manžel ji opustil a ona žije s námi,

18
00:00:54,096 --> 00:00:56,182
a nedávno jsem zjistila, že je...

19
00:00:56,842 --> 00:00:58,184
Neuděláte trochu čaje?

20
00:00:58,225 --> 00:01:00,120
- Nemám ráda čaj.
- Čaj není pro vás.

21
00:01:00,144 --> 00:01:01,604
Ten je pro mě. Piju ho,

22
00:01:01,645 --> 00:01:03,773
- a vy čtete z lístků.
- Nepotřebuji to.

23
00:01:03,814 --> 00:01:07,234
Oh, používáte kouli, správně.
Nebo karty?

........