1
00:00:00,586 --> 00:00:02,186
V minulých dílech...

2
00:00:02,264 --> 00:00:05,509
Nikdy předtím se naši vládci
ochotně neshromáždili,

3
00:00:05,629 --> 00:00:08,595
aby zvolili krále celého Norska!

4
00:00:08,715 --> 00:00:11,463
Hlasuji pro Bjorna Siláka.

5
00:00:11,583 --> 00:00:17,546
A já budu taky hlasovat pro Bjorna
Siláka jako krále celého Norska.

6
00:00:18,138 --> 00:00:21,457
Nejsem si jistá, jestli můžeme podruhé
odolat Bílému vlasu a jeho banditům.

7
00:00:21,577 --> 00:00:23,038
Ne!

8
00:00:23,158 --> 00:00:25,746
- Možná se nevrátí.
- Myslím, že přijdou.

9
00:00:25,978 --> 00:00:28,596
Chci vás představit
mé zamýšlené nevěstě.

10
00:00:28,716 --> 00:00:30,035
Princezna Katia.

11
00:00:30,155 --> 00:00:32,829
Jsi Freydis.
Kdysi jsme byli sezdaní.

12
00:00:32,917 --> 00:00:34,658
Opravdu?
A co se nám stalo?

13
00:00:34,746 --> 00:00:37,012
Má drahá, sladká princezno...

14
00:00:37,163 --> 00:00:39,565
Tvým osudem je být zabit mnou.

15
00:00:39,711 --> 00:00:42,150
Jsem tu, bratře!

16
00:01:31,073 --> 00:01:34,728
Překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

17
00:01:56,369 --> 00:01:58,667
Dávám svůj hlas...

18
00:02:00,563 --> 00:02:02,594
Bjornovi Silákovi.

19
00:02:27,393 --> 00:02:29,003
Můj hlas jde

20
00:02:29,308 --> 00:02:30,900
králi Haraldovi.

21
00:02:47,524 --> 00:02:51,145
A můj jarlovi Thorkellovi.

22
00:02:58,463 --> 00:03:00,064
Jarl Thorkell!

23
00:03:03,121 --> 00:03:07,159
Dávám svůj hlas Bjornovi Silákovi!

........