1
00:00:05,459 --> 00:00:07,791
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,250 --> 00:00:12,375
<i>To je Vaflátor!</i>

3
00:00:17,083 --> 00:00:18,000
<i>Uvafluju...</i>

4
00:00:18,791 --> 00:00:19,625
<i>ti hlavou.</i>

5
00:00:25,459 --> 00:00:27,583
<i>Snídaně kdykoli.</i>

6
00:00:28,541 --> 00:00:30,292
Jo!

7
00:00:30,500 --> 00:00:32,292
Mohli byste se tam ztišit?

8
00:00:32,375 --> 00:00:33,791
- Promiň, mami.
- Dobře.

9
00:00:36,083 --> 00:00:37,083
Omlouvám se.

10
00:00:37,167 --> 00:00:39,625
Ježíši, Sue, slyšela jsi o pesaru?

11
00:00:39,791 --> 00:00:41,833
Každopádně gratuluji.

12
00:00:42,000 --> 00:00:45,583
Jsi nejlepší místní prodejkyně
Plastovek za září!

13
00:00:46,458 --> 00:00:48,750
Páni, to je neuvěřitelné.

14
00:00:48,917 --> 00:00:52,125
Nic jsem nevyhrála od dob
školního softbalového týmu.

15
00:00:52,583 --> 00:00:53,625
Panejo!

16
00:00:54,417 --> 00:00:55,417
To je něco.

17
00:00:56,167 --> 00:00:57,250
Co je to?

18
00:00:57,458 --> 00:00:59,458
Je to telefonní záznamník.

19
00:00:59,666 --> 00:01:00,708
Cože?

20
00:01:00,791 --> 00:01:03,958
Když nejsi doma, přijme hovor

21
00:01:04,083 --> 00:01:06,583
a volající může nechat vzkaz na kazetě.

22
00:01:06,875 --> 00:01:08,833
Pomáhá mi vyřizovat objednávky.

23
00:01:08,958 --> 00:01:11,750
A je to oficiální záznamník NASA.

24
00:01:12,125 --> 00:01:13,875
To muselo stát majlant.

25
........