1
00:00:08,091 --> 00:00:09,468
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:09,551 --> 00:00:11,053
Jsi s Edgarem zasnoubená?

3
00:00:11,136 --> 00:00:14,640
Mezi Edgarem a mnou je hluboké porozumění.

4
00:00:14,723 --> 00:00:16,350
- Jak to šlo?
- Skvěle.

5
00:00:16,433 --> 00:00:17,851
<i>Nikdo nemá podezření.</i>

6
00:00:17,935 --> 00:00:20,103
- Trocha vzpruhy.
- <i>Dopuje se.</i>

7
00:00:20,187 --> 00:00:22,856
- Vezmi si taky něco.
- Tohle já neberu.

8
00:00:22,940 --> 00:00:25,484
Něco se děje.
Ronson je na nějaké droze.

9
00:00:26,318 --> 00:00:27,528
Potřebujeme doktora.

10
00:00:27,611 --> 00:00:30,864
Vrátila ses, abys převzala
obchod s drogami Hirama Lodge?

11
00:00:30,948 --> 00:00:33,116
Někdo zase rozjíždí prodej drog.

12
00:00:33,200 --> 00:00:36,745
- Musí vědět, co přesně děláš.
- Ne, nemusí.

13
00:00:36,828 --> 00:00:39,039
<i>Ubližuješ lidem, Kurtzi. Co ty na to?</i>

14
00:00:39,122 --> 00:00:40,415
Závěrečný úkol.

15
00:00:40,499 --> 00:00:42,459
<i>Jedna poslední hra</i>

16
00:00:42,543 --> 00:00:44,711
pro tebe a tvou rodinu.

17
00:00:44,795 --> 00:00:46,797
<i>Záchrana malé princezny.</i>

18
00:00:47,256 --> 00:00:49,383
Cos to sakra udělal? Co jsi udělal?

19
00:00:51,426 --> 00:00:53,095
Jellybean!

20
00:00:54,638 --> 00:00:55,931
Tati.

21
00:00:58,141 --> 00:00:59,309
Co to sakra je?

22
00:01:01,853 --> 00:01:04,648
„Zvu vás na další kolo Gryfonů a Gargoylů,

23
00:01:05,065 --> 00:01:08,402
jehož výsledek rozhodne
o osudu princezny Jellybean.“

24
........