1
00:00:49,400 --> 00:00:51,197
Takže toto je rafinéria
v Stuttheime.

2
00:00:51,400 --> 00:00:53,311
Áno, zostrelili nás
kúsok odtiaľ plukovník.

3
00:00:53,480 --> 00:00:55,232
Havarovali sme asi tu.

4
00:00:55,440 --> 00:00:57,590
Aspoň jedno lietadlo
to mohlo vyhodiť do vzduchu.

5
00:00:57,680 --> 00:00:58,999
Áno, ale žiadne neprejde.

6
00:00:59,160 --> 00:01:01,549
Majú tri protilietadlové stanovištia
a všade Messerschmitty.

7
00:01:01,720 --> 00:01:04,029
Je to tam drsné.
Prichádzajú stráže plukovník.

8
00:01:04,920 --> 00:01:07,354
Je to Schultz.
Dobre, pokračujte v práci.

9
00:01:07,520 --> 00:01:12,230
Nenahlási nás plukovníkovi?
Schultz? Možné je čokoľvek.

10
00:01:12,400 --> 00:01:14,914
Ahoj.
Ahoj.

11
00:01:15,440 --> 00:01:19,319
Vyskúšajte si túto veľkosť.
Nevšímajte si ma.

12
00:01:19,520 --> 00:01:22,159
Pás 32.

13
00:01:22,320 --> 00:01:24,629
Oh prosím,

14
00:01:26,040 --> 00:01:28,759
Plukovník Hogan,
nie som tu.

15
00:01:28,920 --> 00:01:31,480
Už ste niekedy počuli Schultz,
môj dom môj hrad?

16
00:01:31,640 --> 00:01:33,073
Čo či som?

17
00:01:33,240 --> 00:01:35,959
Je to zhnitá vojna Schultzie.
Jediné vďaka čomu pokračujeme

18
00:01:36,120 --> 00:01:39,795
je krása ľudských bytostí
s ktorými sa stretávame.

19
00:01:39,960 --> 00:01:42,474
Takže to všetko nekazte
špehovaním.

20
00:01:42,640 --> 00:01:45,632
Špehovať, ja?
Nebuďte na neho zlý.

21
00:01:45,800 --> 00:01:47,677
Klink mal práve poradu
so strážami, však Schultz?

........