1
00:00:06,000 --> 00:00:08,160
Tento seriál je fikce
podle skutečné události.

2
00:00:08,240 --> 00:00:11,200
Všechny postavy, místa, lokace,
děje a události v tomto seriálu

3
00:00:11,280 --> 00:00:13,680
byly vytvořeny za účelem dramatizace.

4
00:00:13,760 --> 00:00:16,720
Jakákoliv podobnost s nějakou osobou,
místem, lokací nebo událostí

5
00:00:16,800 --> 00:00:18,400
je čistě náhodná a neúmyslná.

6
00:00:20,480 --> 00:00:21,960
Nalejte tam víc vody.

7
00:00:22,040 --> 00:00:23,560
Uhaste ten oheň, rychle.

8
00:00:24,440 --> 00:00:25,360
Víc vody.

9
00:00:26,400 --> 00:00:28,080
- Nareshi, pane.
- Ano, pane.

10
00:00:28,600 --> 00:00:32,880
Tam je zapotřebí víc vody.

11
00:00:33,320 --> 00:00:35,080
Hej, strejdo.

12
00:00:35,160 --> 00:00:38,080
Jděte mi z cesty. Pusťte mě!

13
00:00:38,520 --> 00:00:41,800
Ustupte.

14
00:00:41,880 --> 00:00:43,480
Ustupte.

15
00:00:51,440 --> 00:00:53,040
Počkejte. Gudiyo.

16
00:00:53,120 --> 00:00:55,600
Stůjte. Kam jdete?

17
00:00:55,920 --> 00:00:56,960
To je naše třída.

18
00:00:57,040 --> 00:00:58,480
To byla vaše třída.

19
00:00:58,560 --> 00:01:00,440
Teď je to celé v plamenech. Nic tam není.

20
00:01:00,520 --> 00:01:03,240
- Tam nemůžete.
- Nareshi, pane. Co se děje?

21
00:01:03,680 --> 00:01:04,640
Chtějí jít dovnitř!

22
00:01:04,720 --> 00:01:06,840
- Běž. Postarám se o ně.
- Ano, pane.

23
00:01:06,920 --> 00:01:09,760
-Proč chcete jít dovnitř?
-Je to moje třída.

24
........