1
00:00:00,000 --> 00:00:03,000
Preklad: dusanho

2
00:00:05,569 --> 00:00:07,083
<i>V predchádzajúcich častiach "Manifest"...</i>

3
00:00:07,084 --> 00:00:10,086
Veľmi sa ospravedlňujeme, vážení.
Radar to nezachytil.

4
00:00:10,087 --> 00:00:13,841
5 a pol roka sme vás považovali za
nezvestných a mŕtvych.

5
00:00:13,842 --> 00:00:15,341
Ben!

6
00:00:17,412 --> 00:00:18,512
Olive.

7
00:00:18,513 --> 00:00:21,247
Objavila som niečo v Calovej krvi.

8
00:00:21,248 --> 00:00:22,649
Nebolo to pred letom

9
00:00:22,650 --> 00:00:24,350
a nebolo to spôsobené rakovinou.

10
00:00:24,351 --> 00:00:25,585
Je to všetko prepojené.

11
00:00:25,586 --> 00:00:27,020
Ale nevidíte veci,

12
00:00:27,021 --> 00:00:28,988
nepočujete veci vo svojej hlave?

13
00:00:28,989 --> 00:00:31,425
Vysloboď ich.

14
00:00:31,426 --> 00:00:34,273
Tá schopnosť vidieť a počuť, čo sa stane?

15
00:00:34,274 --> 00:00:35,851
Je to neuveriteľne výkonná zbraň ...

16
00:00:35,852 --> 00:00:37,497
pre armádu, pre spravodajské služby.

17
00:00:37,498 --> 00:00:39,098
NSA, odložte svoju zbraň!

18
00:00:42,637 --> 00:00:44,270
Robert Vance zomrel, keď žil ...

19
00:00:44,271 --> 00:00:45,842
pre službu našej veľkej krajiny ...

20
00:00:45,843 --> 00:00:49,142
Ben Stone je iba prostriedok,
ako sa dostane k jeho synovi.

21
00:00:49,143 --> 00:00:51,710
Kým nie sme si istí,
že ten chlapec je náš Svätý grál,

22
00:00:51,711 --> 00:00:53,279
vyčkajme.

23
00:00:53,280 --> 00:00:55,014
Drahí moji spolupasažieri a ja

24
00:00:55,015 --> 00:00:56,615
sme boli poslaní späť, aby sme liečili svet.

........