1
00:00:11,220 --> 00:00:13,555
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:34,284 --> 00:00:37,162
<i>Za 400 metrů odbočte doprava.</i>

3
00:00:40,290 --> 00:00:41,208
ODMÍTNOUT ODPOVĚDĚT

4
00:00:53,345 --> 00:00:55,389
<i>Lidi se vždycky něco snaží zatajit.</i>

5
00:01:05,148 --> 00:01:06,733
<i>Myslí si, že to nevidím.</i>

6
00:01:11,280 --> 00:01:12,239
<i>To se pletou.</i>

7
00:01:15,075 --> 00:01:16,743
<i>Já vidím všechno.</i>

8
00:01:19,621 --> 00:01:21,081
<i>Všechno.</i>

9
00:01:30,382 --> 00:01:34,136
<i>Jen dělám, že ne,</i>
<i>aby mohli předstírat, že to nevidím.</i>

10
00:01:36,138 --> 00:01:37,306
<i>Je to ode mě hezký.</i>

11
00:01:45,272 --> 00:01:47,983
<i>Ale nikoho neoklamou, jen sami sebe.</i>

12
00:01:48,066 --> 00:01:52,321
Odboč! Už jsi ten klub přejel. Hej!

13
00:01:55,115 --> 00:01:56,366
<i>...do cíle.</i>

14
00:01:59,870 --> 00:02:02,998
Waze ti říká: „Za 15 metrů odbočte.

15
00:02:03,081 --> 00:02:06,126
Odbočte. Nyní odbočte.
Dorazili jste do cíle.

16
00:02:06,877 --> 00:02:10,756
Odbočte. Nyní odbočte.
Dorazili jste do cíle.

17
00:02:11,131 --> 00:02:15,677
Odbočte. Nyní odbočte.
Dorazili jste do cíle. Odbočte.“

18
00:02:15,802 --> 00:02:17,554
Bohužel jsem přejel odbočku.

19
00:02:17,763 --> 00:02:21,683
Ale naštěstí máš před sebou
zářnou budoucnost v Waze.

20
00:02:27,981 --> 00:02:29,983
Vítej v Louisvillu.

21
00:02:30,776 --> 00:02:35,697
Měl jsi úplný zatmění. Kam jsi zmizel?

22
00:02:36,490 --> 00:02:42,329
Někam, kde mám pořád prachy
a život, co stojí za to.

23
00:02:43,747 --> 00:02:44,998
Chudáčku.

24
00:02:45,082 --> 00:02:47,042
........